Versek a múlt századokból

Kategóriák

Legújabb versek

Kölcsey Ferenc

Gyakorta szárnyain...

Gyakorta szárnyain szelleteknek,
Mint Guido bájos képei,
Chitone fényénél lebegnek...

Tovább...

0

Sáfáry László

Hit

Ezer év teríti ránk az árnyát.
...

Tovább...

0

Madách Imre

Egy demagóghoz

Mint uj Mózes hozod pusztákra népedet;
Szép szóval tartod azt az ó manna helyett...

Tovább...

1

Tóth Árpád

Elégia

Elcsapták a fess Auffenberget,
Ah, a bánat tesz most szivünkre
Nyerget.

Tovább...

2

Reviczky Gyula

Árva fiú

Szidott, gyülölt, haraggal néze rám;
Nagy dáma volt s kevély a mostohám.

Tovább...

3