Az elmúlt egy hónap új versei

Kölcsey Ferenc

Élet

Te sírhalomnak bús homálya,
Bár benned nyugtomat lelem,
Rád nézni mégis gyötrelem,
Kedvét e szív csak itt találja.

Tovább...

00

Kaffka Margit

Vihar előtt

Eredj hát, hogy ne lássalak soha!
Fellegbúvó csillag majd elvezet.
Hogy villámlik! Zivatar lesz az éjjel!
Ne várnál mégis?... Nem, nem! Csak eredj!

Tovább...

00

Vörösmarty Mihály

Kovacsóczy

Ösmerlek ki, mi vagy, hernyóból pille madár vagy...

Tovább...

00

Ady Endre

Azután vége volna

Csak szaladnál már ifjaid után,
Kezdenéd már soruk fiataloknak
S diadaloknak,
Kik ostorozva megvágyatnak hozzám:
Én elébed kárörvendésemet
Finom gúnyú, negédes arcon hoznám
S azután vége volna ennek is.

Tovább...

10

Bárd Miklós

Jelentés

Valahogy minden elszürkült, fakó,
Meghalt a Napbanálmodó,
A rögből sarjadt ős pannon remek,
A majd száz éves óriás gyerek.

Tovább...

00

Vörösmarty Mihály

Szepyre

Elhajlál s a hazát kész volt megsérteni nyelved,
Mellyel imént buzgó s jó akarója valál.

Tovább...

00

Vörösmarty Mihály

B... Pálnak

1

A balkéz embert szokták volt híni balognak,
Névre s egész ember súlynyira vagy te balog.

Tovább...

00

Ady Endre

Az Isten balján

Az Isten van valamiként:
Minden Gondolatnak alján.
Mindig neki harangozunk
S óh, jaj, én ott ülök a balján.

Tovább...

20

Kölcsey Ferenc

Az acatia

Mirtusz homlokomon és hűvös acátialombok
Fonnak ölelkezvén illatozó koszorút;
Azt remegő lyánykám keziből, mint égi jutalmat,
Gyöngéded szerelem géniusza nyújtja felém;
Ákáclombjaimat deli Cháris fűzte hajamba...

Tovább...

00

Vörösmarty Mihály

Az éjféli ház

"Isten hozzád, büszke város,
Roppant kőhalom!
Isten hozzád, falaid közt
Már nem nyughatom.

Tovább...

00

Ady Endre

Az őszi rózsák

Proletár-lyányok: dér-esettek,
Mágnás-parkokban őszi rózsák.
Hogyha nem szeretnek, lakolnak
S lakolnak, hogyha már szerettek.

Tovább...

10

Móra Ferenc

Szeresd a gyermeket!

Szeresd a gyermeket! A sivatag hegyen,
Hol villámok között vala az Ur jelen,
E legszentebb parancs nincs kőtáblára irva -
Mosolygó kedviben, pirosló hajnalon
Aranybetűkkel ezt az örök Irgalom
Az emberszívbe irta.

Tovább...

00

Kölcsey Ferenc

Idegen

Hindosztán véghatáránál,
S véghatára hűs völgyében,
Hüs völgyének zöld berkében
Egy forrás omlik vala.

Tovább...

00

Vörösmarty Mihály

A gyászkiséret

Kisfaludyt gyászolni ki jő? mily szánakodó nép,
Mely nem földi, mi mély bánatu néma sereg?

Tovább...

00

Vörösmarty Mihály

Handabasák

Handabasát neki a nyavalyásnak: régi betegség
Bántja fejét, s gyomrát, vess neki handabasát!

Tovább...

00