Az elmúlt egy hónap új versei

Sáfáry László

Kisfiú voltam

Kisfiú voltam,
homokban várat építettem.

Tovább...

Sáfáry László

Tutajosok

A háborút és a békét a nagyurak csinálták,
nem tudjuk, ki parancsolta nekik.

Tovább...

Sáfáry László

Öreg vincellér halála

Megérkezett az ősz,
és a szüretelők dalolása a falvak felé vonul.

Tovább...

Sáfáry László

XX. század

Gyárkémények lihegnek
rokkant áriákat.

Tovább...

Vészi József

A bajadér

Délszaki éjnek átlátszó homálya
Enyelg a Ganges szent hullámival;
Ezüstös fényben áll a Himalája,
Szellő szavára száz visszhang rivall.

Tovább...

Bárd Miklós

Apolló nyila

Fürednek kies partján, kútfején,
Hova száz orvos gyűlt be az idén,
Egy tudós beszélt Apolló nyiláról,
Mely fölajozva Olimp távolából
Sosem hibáz - mindig szívet talál.

Tovább...

Bárd Miklós

Cigánybúcsú

Volt hallgatóm, egy híres vén cigány,
Ennek tetszett a muzsikám.
Cigánykirály volt - napfényes orom,
És halhatatlan a cigánysoron.

Tovább...

00

Ölvedi László

Repülj hajó

Fehér papírból készitek hajót,
Gondos kézzel vízre bocsátom.
Benne küldöm féltett virágom
Idegen tájra.
Repülj hajó, kicsiny hajó.

Tovább...

Ölvedi László

A folyó

A parton állok.
Amott túlról integet a nyár,
Lángajakkal forró csókra vár.
Bő sziromba bimbó feslik,
Kész a kelyhe már.

Tovább...

Ölvedi László

Magyarságom

Magyarságom gyötrő kínnal éget,
Lángja tikkaszt.
Hordozom, mint titkos néma vétket.

Tovább...

Ambrus Balázs

Hirdetés

Kerekes Ferencet keresem,
Kivel együtt jártam iskolába.

Tovább...

József Attila

Aratás előtt

A bús biborkirályfi, naplemente
Búcsúcsókjától ég a dús kalász.
Néhány vidám tücsök már dúdorász
S ugy ing a földön csendes este enyhe...

Tovább...

József Attila

Fiatal életek indulója

Apáink mindig robotoltak,
Hogy lenne enni kevés kenyerünk,
Bús kedvvel, daccal, de dologban voltak,
Az isten se törődött velünk.

Tovább...

Gyulai Pál

Rossz termés

"Kedves fáim, azt kérdem én:
Mi dolog az, hogy az idén
Semmit sem termettetek?

Tovább...

Zigány Árpád

A juhról

A juh derék állat, sok hasznát veszik,
A gyapját lenyírják, húsát megeszik;
Gyapjából posztó lesz, a tejéből sajt,
Szarva és bőre meg egyéb hasznot hajt...

Tovább...