Az elmúlt egy hónap új versei

Bárd Miklós

Túl minden más lesz

Túl minden más lesz... Ott a nap
Váltig delel és nincsen alkonyat;
Ott minden, ami fényesség: örök,
Az aljban nem húznak ködök,
Ott nem tudják, hogy mi a vétek,
Nem sülnek ki a füves rétek,
Nem sápad meg az erdők koszorúja;
Virágos ott az élet útja...

Tovább...

00

Ady Endre

Életem apadó ere

Életem szegény és apadó ere,
Melynek volt-sodra vad sással nőtt tele,
Fájva vigyázlak.

Tovább...

00

Ady Endre

A nagy Cethalhoz

Óh, Istenünk, borzasztó Cethal,
Sorsunk mi lesz: ezer világnak?
Roppant hátadon táncolunk mi,
Óh, ne mozogj, síkos a hátad.

Tovább...

00

Ady Endre

Mért is tettem?

Szent, borissza, korhely lázban
Hajnalokig elnótáztam.
Soha többet,
Kiröhögtek, megköpdöstek.

Tovább...

00

Ady Endre

Még egyszer jönne

Csak a királynak, nagy papoknak,
Csak nagy nemeseknek
Küldötte el öket ellenük
A többi, a többi.

Tovább...

00

Ady Endre

Dózsa György unokája

Dózsa György unokája vagyok én,
Népért síró, bús, bocskoros nemes.
Hé, nagyurak, jó lesz tán szóba állni
Kaszás népemmel, mert a Nyár heves.

Tovább...

00

Vörösmarty Mihály

Rejtett-szó

Három tagja elűl könnyen forog a vizek árján,
A két végsővel gyáva csalásra mutat.

Tovább...

00

Vörösmarty Mihály

Sejtés

Messze az elmúltak honjába kivánkozik e szív,
S a zajgó kebelen visszasohajtva dobog.

Tovább...

00

Ady Endre

A régi Isten

Ha egy kicsinyt is megmaradnék,
Maradékok vén maradéka,
Ördögök mai színjátéka
Nehogy kiforgasson magamból.

Tovább...

00

Vörösmarty Mihály

Egyedhez

Kedves volt leveled, most is, mint máskor, előttem,
Kedves főképen mert vigadozva köszönt.
Ah de vidáman, Egyed, nem válaszol arra barátod:
Búba merűlt lelkén fájdalom árja csapong.

Tovább...

00

Vörösmarty Mihály

A hivatlan dalosok

Szerelmet énekeltek,
Szegény, szegény fiúk ti,
Pityergő, hős szerelmet,
Szerencsés, bús szerelmet,
Anacreon-szerelmet,
Újmódi, ó szerelmet,
Szerelmet mindörökké,
És mindig únodalmast...

Tovább...

00

Vörösmarty Mihály

Az isteni jóság

Büntető nagy Isten,
Most már elhiszem,
Hogy vagy, és szavadként
Folynak mindenek.

Tovább...

00

Vörösmarty Mihály

Hires magyar - német költő

Merre van a te hazád, vendég szózatnak irója?
Kedves-e áldozatod és kik az isteneid?

Tovább...

00

Vörösmarty Mihály

A bús vándor

Hová bolyongasz e szél, záporzaj között?
Hová ez elhagyott, töretlen útakon?

Tovább...

00

Vörösmarty Mihály

Széchenyihez

Őrizzen sorsod s nemtőd a közszeretettől,
Nagy lehet ily áldás, ámde fölötte gyanús.

Tovább...

00