Búcsúzásról szóló versek

Madách Imre

Katona dala

Indulóra pörg a dob, szól
A harsona.
El hát innen más vidékre,
Fel katona!

Tovább...

Pósa Lajos

Bucsu Sárikától

Pá, pá, kedves Sárika,
Holnap megy a bácsika
Messze... messze... messzire...
A világnak végire.

Tovább...

Pásztor Árpád

Versek

De kár, hogy most megy el!

Mikor a dunaparti fák
Budáról átfehérlenek,
A gesztenyék s a lila orgonák
Lombján május aranycsókja remeg.

Tovább...

00

Kölcsey Ferenc

Távozás

Lengve sötét part árnyai közt a csolnak amott száll;
Nyúgoti fenyvek alól szél s hab utána rohan.

Tovább...

00

Kölcsey Ferenc

Könnye csillog...

Könnye csillog, arca nedves,
És borongva feltekint.

Tovább...

Pásztor Árpád

A rohanó vonat

Most indul a vonat,
Most rabol el tőlem az alkonyat,
A vaskerék úgy csattog a sinen,
Mintha benne hánykódnék a szivem.

Tovább...

00

Kenézy Lajos

Szerelem

Mit busuljak e világon
Más miatt szüntelen?
Hogy ha én senkit se bántok,
Más mit gondol velem?

Tovább...

Vöröss Lajos

Bútsúzás a' többitől

Néktek is Barátim egy jó egészséget
Akarok mondani; mert azon hivséget,
Meljel mindnyájatok hozzám viseltettek...

Tovább...

Vöröss Lajos

Hazamenetel

Készen vagy már kotsis - oh de ti tselédek!
Kiket mint hű gazda iparodva véddek,
Szorgossak legyetek minden dolgotokban...

Tovább...

Vöröss Lajos

Bútsúvétel

Jöttem hozzád kedves társ bútsumat venni
Mert hü gerjedelmem üz tőled elmenni;
Máriámat mentni megyek a' haláltól,
Őnéki köszönöm, hogy hivsége által
Élem e' kesergő megunt életemet,
Annak egy szava is enyhitti nyögtemet.

Tovább...

00

Vöröss Lajos

Útam Máriámhoz

Fogj - be kotsis, útam most kell siettetnem;
Aztat hogy lehessen életben érhetnem,
Kiért világ minden hivságit megvetek,
Ha szolgalatjára hívemnek lehetek...

Tovább...

Bozzai Pál

Emlékrózsa

Majd ha elbucsúzunk
Kedvesem! emlékűl
Szakaszsz ki egy rózsát
Szived érzelmébűl...

Tovább...

Gárdonyi Géza

Háromszor füttyentett...

Háromszor füttyentett az aradi vonat.
Elviszik, elviszik már a huszárokat!

Tovább...

Csokonai Vitéz Mihály

Méltó pár

Bár vándorlani messzire
Menjek sok ezer mértfőldnyire...

Tovább...

20

Fazekas Mihály

Búcsúzás a hadi élettől

Isten hozzátok!
Vitéz barátok!
Kikkel míg harcoltam,
Testvér voltam.

Tovább...