Gyászoló versek

Pósa Lajos

A szécsi molnárné

Vigan jár a malom,
Mégis nagy a búja:
A szécsi molnárné
Gyászba van borulva.

Tovább...

20

Bárd Miklós

Sirfelirat

Tartós borút nem tűrt a lelke,
Örömre született;
Mint élet-művész kimagaslott
Mindenek felett.

Tovább...

10

Eötvös József

Egy újszülött gyermek halálára

Alig jött s már is elhagyott,
A kit úgy vártatok,
Szerelmeteknek gyermeke; -
Szülék, ne sírjatok!

Tovább...

Vörösmarty Mihály

(Szerencsétlen...)

Szerencsétlen, igen szerencsétlen
Gyermek, mint keseregjem halálodat?

Tovább...

00

Lauka Gusztáv

Történet

A' rabló erdőben lakott,
Szeretve nőt, 's két magzatot;
A' két gyermek rég elhala,
Szeretve már csak nő vala.

Tovább...

00

Tóth Kálmán

Epitaphium

A mig köztünk volt, hármat szeretett:
Hazát, barátságot, becsületet...

Tovább...

00

Arany János

Juliska sirkövére

Midőn a roncsolt anyagon
Diadalmas lelked megállt;
S megnézve bátran a halált,
Hittel, reménnyel gazdagon
Indult nem földi útakon,
Egy volt közös, szent vigaszunk...

Tovább...

Kölcsey Ferenc

A végnyúgalom

Ohajtom én hüs sírhalomban
Aludni csendes éjemet,
Szendergve boldog nyúgalomban
Leélvén kínos éltemet.

Tovább...

Szemere Miklós

Emmi

Én is vesztettem már - kit magános órán
Megsirassak lelkem egész fájdalmával,
Össze forrott szívem - e sötét világnak
Egy kis porszemével - egy uj sírhalmával.

Tovább...

00

Madách Imre

Az aradi sírra

Nem néztetek erőst, hogy szolgáljátok,
Ki fényesen majd jutalmazni tud...

Tovább...

Salamon Ernő

Kitelt időmnél

Siess, hogy megsirassál,
kendős mellednek használ,
hajnalig kiteríttess...

Tovább...

00

Kaffka Margit

Egy sirra

Mért könnyezel, anyám? Ne sírj fel engem!
A földi létből ami szép: az álom...

Tovább...

Erdélyi János

Látogatás

Voltam lakásodon,
Meglátogattalak,
De hiába jártam,
Meg nem láthattalak.

Tovább...

Garay János

Kettős bú

Szivem, szivem! te bútalan,
Mivé levél?
Haj, ifju bár, kéj és öröm
Benned nem él!
Csak egy leány, csak egy haza
Volt e kebel szent birtoka.

Tovább...

00

Eötvös József

Végrendelet

Ha majdan átfutottam
Göröngyös útamat,
S hova fáradtan érek,
A sír nyugalmat ad...

Tovább...