Vörösmarty Mihály

Vörösmarty Mihály

magyar költő, író, ügyvéd, a magyar romantika egyik legnagyobb alakja
1800. december 1. (Pusztanyék) — 1855. november 19. (Pest)

Szerző figyelése

Fekete szem

Szép a kék szem, nem tagadom,
Én a kékre sem haragszom,
De a barna szem sugára
Emlékeztet éjszakára,
A sötétes éjszakára,
Boldog szeretők napjára!

Tovább...

Zrinyi a költő

"E lantot, koszorútlant bár Violája kezétől,
Mely Szigetet zengé s hősei áldozatát;
És e rettenetes szablyát, sok erősnek ölőjét...

Tovább...

V. Ferdinand felgyógyulásakor

Jött a Halál betegágyához magyar ifju királynak:
De látván a hazát állni s a nemzetet ott...

Tovább...

Mostani szép vers, és fellengős

Ingadozásnélkűllévőségednekörűlő...

Tovább...

A szerelmes

Hah kié vagy most, ki csak értem égél,
Életem, kedvem s örömim reménye?
Mért remegsz bágyadt szemeimbe nézni?
Szómra felelni?

Tovább...

Klára Visegrádon

Tündérkert övezé a hajdan büszke Magaskőt,
Gyér bokor ül szomorún mostani romja körűl:
Oly vala s ilyenné lett a szűz párta, midőn az...

Tovább...

Nándorról

Nagy Mahomet s Hunyadynk harcolt vad Servia síkján
Omlott a bús vár, s vérözön álla tövén.

Tovább...

Intés a vackorhoz

Körték vadja maradj békén, jó polyva között vagy...

Tovább...

A magyar hölgyekhez

Kell-e dal, szép és varázsló,
Kell-e szép rege,
Vészbe játszó és derűbe,
Mint hazánk ege?

Tovább...

00

A hitlen

Láttam, megindult a tavasz, illatos
Szellő kerengett zöldesedő nyomán,
Reszketve megnyiltak virági
Harmatosan, s ragyogó kebellel.

Tovább...

10

Dobó

Halla török zajgást réműlt várában Egernek
S a sír álmaiból felnyöge arra Dobó...

Tovább...

A gyáva gonosz

Nem hihetem, hogy félt meghalni Gonosz Peti: önkényt...

Tovább...

A nándori toronyőr

Hasztalanúl küzdött, nem tudta leverni fokáról
A zászlós törököt Nándoron a magyar őr.

Tovább...

Késő vágy

Túl ifjuságomon,
Túl égő vágyimon,
Melyeknek mostohán
Keserv nyilt nyomdokán;
Túl a reményeken,
Melyekre hidegen
Éjszínű szemfedőt
Csalódás ujja szőtt...

Tovább...

A megcsalt leány

Ne nézz reám!
Bájolsz, de nem hiszek;
Ne szólj hozzám!
Ámítsz, nem értelek:
Pillantatodban csáb orgyilka reng,
Minden szavadban egy tört eskü zeng.

Tovább...