Madách Imre

Madách Imre

magyar költő, író, ügyvéd és politikus
1823. január 20. (Alsósztregova, Szlovákia) — 1864. október 5. (Alsósztregova, Szlovákia)

Szerző figyelése

Ki a hibás?

Játék gyanánt veszed a férfi sziveket,
Látom játék nélkűl a gyermek nem lehet.

Tovább...

Atlas

Miért biztad rám, óh nő, titkodat,
Mért vallottad meg nékem, hogy szeretsz?

Tovább...

Hozzá

Ha néha ilyes szót kockáztatok:
Hívebb barátod nincs mint én vagyok,
Kétes mosoly leng ajkadon, - talán
Szokásos bóknak nézed azt csupán.

Tovább...

Felköszöntés

Férfiakkal harcra szállni,
A síkon bátran megállni,
Ez legyen dicsőségünk.
Ámde hogy majd győzni bírjunk,
Kell hogy légyen kikkel vívnunk,
Éljen hát ellenségünk!

Tovább...

Az őszinte ortodox

Tanaink oly szentek, oly valók,
Hogyha Krisztus szállna újra le...

Tovább...

Egyptom s hazánk

Bámul ezredek agg órjássa, a törpe utókor,
Sírköveid mondják: nagy vala lételed is.

Tovább...

Az aradi sírra

Nem néztetek erőst, hogy szolgáljátok,
Ki fényesen majd jutalmazni tud...

Tovább...

Megnyugvás a sorsban

Istenem! mond a szirt, mért teremtél
Itten állni századokon által?
Korbácsolva a habok dühétől,
És csatázva a tengerviharral!

Tovább...

Legszebb költészet

Nem akkor költök én legédesebbet,
Midőn kezemben izgatott koboz van,
Nem élvezem költői képzeletnek
Legszebb virágit hullámzó dalokban.

Tovább...

Petőfi sírján

Nem mondja kisded síri jel:
E zugban porlik tested el.

Tovább...

Áldás, átok

Mosolyg az ég! mosolya éltető,
Imádja azt az ébredő világ!
Feléje nyujtja lenge könnyeit,
Tavasz fuvalmban, mindenik virág.

Tovább...

Leányálom

Szőlőtő az agg szülő, mellette meg
A jó fiú mint védő támasz áll...

Tovább...

Próza és Poézis

Csodálod a virágnak színeit,
Imádod a lányt eszménykép gyanánt,
Fellelkesülsz a nagyság szavaira,
Költő vagy, minden hétköznapi bánt,
S mégis, ha a virágnak gyökere
Nem lenne földben, hervadna korán...

Tovább...

Egy nagyravágyóhoz

Fényes útat választál magadnak...

Tovább...

Hit és tudás

"Szörnyű rablás történt, óh mesterem,
Mond Izis papjához ifjú segéde,
Én is hibáztam, ah, de megbocsáss,
Mert így jövék csak az átkos merényre.

Tovább...

10