Madách Imre

Madách Imre rövid versei

magyar költő, író, ügyvéd és politikus
1823. január 20. (Alsósztregova, Szlovákia) — 1864. október 5. (Alsósztregova, Szlovákia)

Szerző figyelése

Nagyok eszköze

Az a hasáb, mely Huszt elégeté,
Egyetlen eszmét sem tett semmivé.

Tovább...

Kormányzási ildom

Dicsekedel, hogy száz elem között
Mi ildomos békét tartasz te fel.

Tovább...

Egy hölgyhöz

Most látom, mily erősen
Valál szivembe nőve...

Tovább...

A Fagyvirágok felolvasása után

A Fagyvirágokat felolvasám
Előtted ép, te felsohajtva mondtad:
Meghalnék én is szívesen, ha rám
Költő szerelme szintén ily füzért ad.

Tovább...

Egy demagóghoz

Mint uj Mózes hozod pusztákra népedet;
Szép szóval tartod azt az ó manna helyett...

Tovább...

21

Hivatlan párthiv

Nekünk vágyol szolgálni, mondod. Kérlek...

Tovább...

Egy kacér hölgyhöz

Mért oly nehéz e szív, hisz aki benne él...

Tovább...

30

A megtért

Hazád sorsát sötét színnel festetted...

Tovább...

Az entuziaszta

Mégy hát te is, előre! jelszavad,
Már úti terved kész, csak egy baja...

Tovább...

Egy barátomhoz

A hernyóból lesz mindég tünde lepke...

Tovább...

Helyes sulyarány

Ha kar kell, szívesen látom a tömeget...

Tovább...

Külömböző világnézlet

Huszárok mennek a falu alatt,
Kitódúl a nép, hogy bámulja őket,
Az ifju lelkesülve mond: "Mi kéj,
Milyen dicsőség a katonaélet!"...

Tovább...

Első csók

Szenvedtem érted,
Szép kedvesem,
Sokat szenvedtem
Oly szívesen,
Hisz pályabérért,
Minő te vagy,
Nincsen fáradság
Eléggé nagy.

Tovább...

Rögtönző

Nagy vagy, ha önmagát legyőzni naggyá tesz...

Tovább...

A költő és kedvese

Mint sas száll a költő csillagok honába,
Ah, de oly kietlen a hír fényes sugára!

Tovább...