Ábrányi Emil Szép téli nap volt... című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Szép téli nap volt és az égbolt
  -   - U  -   -   -  U  -  -  
Oly nyájasan nézett le rám!
-     - U -   - -    U  -  
A sokaság közt járva-kelve,
U  U U -   -    -  U  -  U  
Magamnak e dalt suttogám:
 U -  U  U  -    -  U -   

 
Az emberek gyűlölnek engem,
U  -  U -    - -  U  -  -   
De mosolyog a szelid ég!
 U  U U  U  U   U U  -   
Sugárzó íve, mint más szemnek,
 U -  - - U   -    -    -  -   
Nekem is épp oly tiszta kék...
 U U  U  -   -    -   U  -     

  
Tudom, ha majd új kikeletnek
 U -    U  -   -   U U -  -  
Pompája nyit völgyön, hegyen,
 -  - U   -   -   -    U  U  
A rügyező bimbócskát én is
U  U  U -  -  -   -  -  -  
Megindult szívvel nézhetem.
 U -  -     -  -   -  U U   

  
Nem fog lenézni a virág, ha
 -   -   U -  U U  U -    U 
Mellette némán elmegyek,
 -  -  U  - -  -  U  -   
S a bokrok, vékony vesszeikkel,
  U  -  -    - -    -   U-  -   
Nem csapdossák meg fejemet...
 -    -  -  -   -   U U U     

  
Madár az erdőn, ágon űlve,
 U -  U  -  -   - U  -  U  
Nem némul el, ha jönni lát, -
 -   - U  -    U  -  U  -    
Én nekem is, mint bárki másnak,
-   U U  -    -    -  U  -  U  
Elfütyörészi víg dalát.
-  U  U -  U  -   U -   

  
S a föld, a jó föld, hogyha egyszer
  U  -    U  -  -     -   U -    U 
E fáradt ajk végsőt sohajt:
U  - -   -    -  -   U -    
"Pihenj, fiacskám!" örök ágyát
  U -     U-   -    U U  -  - 
Én nekem is megveti majd!...
-   U U  -   -  U U  -      
A

B

C

B

 9

8

9

8

^ Félrím
A

B

A

C

 9

8

9

8

A

A

B

A

 9

8

9

8

^ Visszatérő rím
A

B

C

B

 9

8

9

8

^ Félrím
A

B

C

B

 9

8

9

8

^ Félrím
A

B

C

D

 9

8

9

8