Sántha Károly Leveleim című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Egész csomó sárgult levél,
U -     U -  -  -    U -   
Rendezgetem, olvasgatom;
 -  -  U U   -  -  U U  
Ugy fáj és mégis jól esik
-    -  -   - -   -  U -  
Merengenem a multakon.
 U -  U U  U  -  U U   

 
Ez a picziny rózsás levél,
U  U  -  -    -  -   U -  
A kis leányom levele;
U  -   U-  -   U U U 
Ártatlan gyermek-álmival:
-  -  -    -  U  -  U -   
Most feslő bimbókkal tele.
 -    -  -  -  -  -   U U  

 
Ez itt szerelmes leveled,
U  -     U -  -   U U -   
Jó anyjukom, ne is tagadd!
 - -   U -    U -   U -    
Minden betűje egy virág,
 -  -   U - U -    U -   
Mely mátkaságunkból fakadt.
 -    -  U - -   -   U -    

 
Emezt baráti kéz irá
U -    U - U  -  U - 
Még szép koromnak reggelén;
 -    -   U -  -   -  U -   
Rég porlad ő, de a hűség
 -   -  U  -   U U  - - 
Örökzöldként nyit levelén.
U -  -   -     -   U U -   

 
Ezen egy kis fülmile zeng
U U  -    -   -  U U  -   
Hazát, szerelmet és hitet;
 U -     U -  U  -   U -   
Most kis madár siratja őt,
 -    -   U -   U -  U -   
Hogy dalos ajka már hideg.
 -    U U  -  U  -   U U   

  
Harmatként e leveleken
 -  -  -   U  U U U -  
Kedély, szívjóság s köny ragyog;
 U -      -  - -     -    U  -   
Fenkölt lelkű nő, általad
 -  -    -  -  -  -  U -  
Hálára s hitre gyúladok.
 - - -    -  U   - U U   

  
Testvércsókodtól illatos,
 -   -   - -  -  -  U -   
Kedves hugocskám, leveled;
 -  -   U -   -    U U U  
Illatját veszti a tavasz,
-  -  -   -   U U  U -    
De nem soha a szeretet.
 U  -   U U U   U U U   

 
Én nyugvó édes jó anyám,
-    -  - - -   - U  -  
A melyen csókom s könyem ég, —
U  U  -    - -     U  U  -          
E szent emlékű leveled
U   -   -  - -  U U U 
Az áldást most is termi még.
U  -  -    -   -   -  U  -   

  
Ti kedves, drága levelek,
 U  -  -     - U  U U U  
A sírba hulltok majd velem;
U  -  U  -   -   -    U -   
De ott sem érhet hervadás:
 U -    U  -  -   -  U -   
Hűség, barátság, szerelem!
 - -    U -  -     U U U  
A

B

C

B

 8

8

8

8

^ Félrím
A

B

C

B

 8

8

8

8

^ Félrím
A

B

C

B

 8

8

8

8

^ Félrím
A

B

C

B

 8

8

8

8

^ Félrím
A

B

C

B

 8

8

8

8

^ Félrím
A

B

C

B

 8

8

8

8

^ Félrím
A

B

C

B

 8

8

8

8

^ Félrím
A

B

C

D

 8

10

8

8

A

A

B

A

 8

8

8

8

^ Visszatérő rím
Alliteráció

Alliteráció