Móra Ferenc Van minden szivnek... című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Van minden szívnek titkos rejteke,
 -   -  -    -  -   -  -   -  U U 
Amelybe senki nem láthat bele;
U -   U  -  U  -   -  -   U U  
Hisz magad elül is takargatod,
 -    U U  U U  -   U -  U -   
Hogy akaratlanul mit tartasz ott.
 U   U U -  U -   -   -  U   -    

  
Hanem azért sokáig érezed
 U U  U -    U -U  - U U 
A fojtott sírást, halk lélegzetet
U  -  -    - -     -    - -  U U 
Átaltörni a titkos rejteken.
- -  -  U U  -  -   -  U -   
De valahára mégis csend leszen.
 U  U U - U  - -    -    U  U   

  
Haladsz tovább s többé eszedbe sincs,
 U -     U -      -  - U  -  U  -     
Hogy ama rejtett zugba betekints;
 U   U U  -  -    -  U  U U -     
Hogy kulcsa hol van, el is feleded,
 -    -   U  -   U   U  -   U U U  
A zárt pedig a rozsda eszi meg.
U  -    U U  U  -   U U  U  U   

  
De egyszer aztán, egy ködös napon,
 U -    U  -  -   -    U -   U -   
Ha fojtogat az életunalom,
 U  -  U U  U  - U U U -   
Nem is tudod, hogyan, véletlenül
 U  -   U -    U  -    - -  U U 
A pókhálós kulcs elibéd kerül.
U  -  - -   -    U U -   U U   

  
Próbálod véle szíved rejtekét,
  - - -   - U   - -   -  U -  
Örülsz neki, hogy fordul benne még-
U -     U U   -    -  -   -  U  -   
Csak akkor kell sirnod keservesen,
  U  -  -   -    -  -   U -  U -   
Mikor már csak hamut lelsz odabenn.
 U -   -    -   U -   -    U U -   
A

A

B

B

 10

10

10

10

^ Páros rím
A

A

A

A

 10

10

10

10

^ Bokorrím
A

A

B

C

 10

10

10

10

A

A

B

B

 10

10

10

10

^ Páros rím
A

A

B

C

 10

10

10

10