Reichard Piroska Emlékek kínos útján című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Naponta újra kezdem
 U -  U -  U  -  -  
véres vesszőfutásom,
 - -   -   - U - -   
gyilkos emlékek útján
  -  U  -  - U  -  -  
reszkető rohanásom.
 -   U -  U U - U   

  
Jobbról-balról lesujtnak,
 -   -   -  -   U -   -   
nincs hova meneküljek,
 -     U U  U U -  U  
egy pillanatnyi helyem,
-    -  U -   U  U  -   
hol pihenni megüljek.
 -   U -  U  U -  U   

 
Ezer kar nyúl utánam,
U -   -    -  U - U   
(ó bús lidérces álom!)
 -  -   U -  U  - U   
ezer karom vesszőzi
U -   U -   -   - U 
zokogó büszke vállam.
 U U -  -   U  -  U   

 
Ezer kisértet támad,
U -   U -  -   - U   
(ó messze, megnyilt sírok!)
 -  -   U   -   -    - U   
ezer halott arcommal
U -   U -   -  -  -  
most mind egyszerre sírok.
 -    -   -    -  U  - U   

 
Emlékek kínos útján
-  - -   - U  -  -  
gyötrő, hajszoló lázban
  -  -   -   U -  -  -  
minden napom elvérzik
 -  -   U U  -  -  -  
gyilkos vesszőfutásban.
  -  -   -   - U -  U  
A

B

C

B

 7

7

7

7

^ Félrím
A

B

C

B

 7

7

7

7

^ Félrím
A

B

C

A

 7

7

7

7

A

B

C

B

 7

7

7

7

^ Félrím
A

B

C

B

 7

7

7

7

^ Félrím


AlliterációAlliteráció

AlliterációAlliteráció