Fazekas Mihály Hát csakugyan nem igaz... című versének elemzése

RitmusképletSzótag
Hát csakugyan nem igaz: hogy az ollyan cifra virágnak,
 -    U U  -   U  U -    U   U  -   -   -  U  U -  -   
Mellyet ezer közzűl a természet, kijegyezvén
 -   U  U -   -  -  U  -  -  -    U U  -  -  
Teljesnek remekelt, sohasem várhatni gyümölcsét!
 -  -  -   U U -     U U -   -  -  U   U -   -   
Megbizonyítád ezt, díszes növevénnye hazánknak.
 -  U U  - -  -     -  -   U U -   U  U -   -   
Mert buja szirmokkal koszorúzva derült ki virágod
 -    U U   -  -  -   U  U -  U  U -    U  U - U 
A nagy eszek pompás tábláján: mégis ihol már
U  U   U  -   -  -   -  - -    - U  U -   -  
Magvát is meghozta. - Ne szűnj markodba nevelni,
 -  -  -   -  -  U     U   -    -  -  U  U -  U 
Óh, jó Gondviselés! e szép növevény szüleménnyét.
-    -  -   U U -   U   -   U U -     U U -   -  
 16

14

15

15

16

14

14

15
HexameterHexameter

Hexameter

HexameterHexameter