Fazekas Mihály A tavaszhoz estendén című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Itt vagy hát már óh kezdetnek
-    -    -   -  -   -  -  -  
Legfelségesb példája,
 -  -  - -    -  - U 
A felserdült természetnek
U  -  -  -    -  -  -  -  
Nagy pompájú mátkája!
 -    -  - -  -  - U  
Jer, tiszteljük szűz keblébe
 -    -   -  -    -   -  - U 
Hol kis zefir puha szele leng
 -   -   U -   U U   U U  -   
S a rábámult csendességbe
  U  - - -     -  -  -  U
Egy andalgó fülemile zeng.
U   -  -  -  U U U U  -   
Itt, hol még egy bódúló is
-     -   -  -    - - - U 
Egy percet meghiggadna,
-    -  -   -  -  -  U 
Egy országot feldúló is
U   -   - -   -  - - -  
Lágy érzéssel borzadna,
 -   -  -  -   -  -  U 
Itt érezzük, hív pajtások,
-   - -  -    -   -  - U  
A szent erkölcs nemes erejét,
U   -   -  -     U U  U U -   
Hadd kapkodják másutt mások
 -    -  -  -   - -    - U 
A képzelt jó buja kebelét.
U  -  -    -  U U  U U -   
Jertek, hívek, s a gunnyasztó
 -  -    - -     U  -   -   - 
Hajnal lassú lángjánál
 -  -   -  -  -   - - 
Áldozzunk a szívforrasztó
-  -  -   U   -  -  -   -
Egyesség oltáránál,
U  -  -  -  - - -  
A titkok szent egyházának
U  -  -    -   -   - - U 
Igy ballagjunk falai körül,
-    -  -  -    U UU  U -   
Míg a kétség árnyékának
 -  U  -  -  -   - - -  
Bóldog lelkünk felibe nem ül.
 -  -   -  -    U U U  U  U  
Addig a szép természetben
-  U  U   -   -  -  -  -  
Hordjuk tisztán szívünket,
 -   -   -   -    - -  -   
Még itt egy ily víg életben
 -  -   U   -    -  - -  -  
Kezdjük dicsősségünket,
 -   -   U  -  - -  -   
Hadd búzgassa mindég vérünk
 -    -  -  U  -  -   - -   
Jó erkölccsel tele szeretet,
 - -  -    -   U U   U U U  
Úgy mindent oly vígan érünk,
-    -  -   -    - U  - -   
Amint értünk ma kikeletet.
U -   -  -    U  U U U U  
A

B

A

B

C

A

C

A

D

E

D

E

F

G

F

G

H

I

H

I

B

J

B

J

A

K

A

K

L

A

L

A

 8

7

8

7

8

9

8

9

8

7

8

7

8

9

8

9

8

7

8

7

8

9

8

9

8

7

8

7

8

9

8

9

Alliteráció

Alliteráció