Dsida Jenő Tavaszi béke című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Fürdik lelkem az illatos
 -  -   -  U  U  -  U -  
Tavasz sugarában...
 U -    U U - -     
Kerestem a békességet -
 U -  U  U  - -  - -    
Végre megtaláltam.
 -  U  -  U -  U   

  
Minden madár, kicsi tücsök
 -  -   U -    U  U  U  U 
Örömét zengi...
U U -   -  U    
Legyek egyszer én is boldog,
 U  U  -    U  -  -   -  -   
Ne zavarjon senki!...
 U  U -  -   -  U    
A

B

C

B

 8

6

8

6

^ Félrím
A

B

C

B

 8

5

8

6

^ Félrím


Alliteráció