Fazekas Mihály Hortobágyi dal című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Oh te áldott Kanahám,
-   U -  -    U U -   
Hortobágy mellyéke!
 -  U -    -   - U  
Beh sok szegény legénynek
 -   -    U -    U -   -  
Vagy te menedéke,
 -    U  U U - U  
Jó paripán ugratod,
 -  U U -  -  U -   
Pénzt adsz erszényébe,
 -    -    -   -  - U  
Szép menyecskét karjára,
  -   U  -   -   -  - U  
Jó bort a kezébe,
 -  -   U  U - U 
Itt a szegény legénynek
-   U   U -    U -   U 
Uraság a dolga,
U U -  U  -  U  
Heverészhet kedvére,
 U U -   -   -  - U  
Nem lebernyes szolga,
 -   U -   -    -  U  
Van húsa, szalonnája,
 -   - U    U -  - U 
Öt örü bundája,
U  U U  -  - U  
Szép zöldellő mezőben
  -   -  -  -  U - -  
Legel a marhája.
 U U  U  -  - U  

 
Oh én édes istenem!
U  -  - U  -  U U  
Adj jó békességet,
-    -  - -  - -   
Fordíts el országunkról
 -  -   U  -   - -   -  
Döghalált, inséget,
 -  U -    -  - -   
Hogy ehessük békével
 U   U -  -   - - -  
Zsíros kenyerünket,
  - -   U  U -  U  
Áldj meg uram teremtőm!
-     U  U -   U -  -   
Jó borral is minket.
 -  -  U  -   -  -   
Csaplárosné galambom!
  -  - -  -  U -  -   
Tölts bort a kupába,
 -     -   U  U - U 
A szegény magyar legény
U   U -    U  -   U -   
Hadd igyon búvába;
 -   U  -   - - U  
Pajtás! Isten áldjon meg,
 -  -   -  U  -   -   U  
Őrizzen a kártól,
- -  U  U  -  -   
Vármegyétől, fiskustól,
 -  U  - -    -  -  -   
Töröktől, tatártól.
 U -  -    U -  -  
A

B

B

B

C

B

D

B

B

E

B

E

D

D

F

D

 7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

A

B

C

B

B

D

E

D

F

G

H

G

I

C

C

J

 7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

Alliteráció

Alliteráció

Alliteráció