Ady Endre Az ütések alatt című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Csatát vesztvén alig csatázva: 
  U -   -    -  U -    U -  U   
Homlokunkat nem ékesíti
 -  U -  -   U  - U - U 
Hős, szent bukás vér-glóriája
 -     -    U -   -    - U- U 
S daccal nem nézhetünk az Égre:
   -  -   -   -  U -   U  -  U   
Kevesen voltunk, buktunk s vége.
 U U -   -  -     -  -      - U  

  
S mégis - be különös egy ország -
   - -     U  U U U  U   -   -    
Megint dacosodnak a szemek,
 U -    U U -  U  U   U -   
Keményre száradnak az orcák
 U -   U   - -  U  U  -  -  
S ijesztő, síri némaságban
  U -   -   - U  - U -  -  
Megint fölszánt, magyar világ van.
 U -    -   -     U  -   U -   U   

 
Így volt ez itt századok óta:
-    -   U  -     - U U  - U  
Ezt a zúzott, vert fejű magyart
-   U  - -     -    U -  U  -   
Mindig ütés tartotta, óvta,
 -  U  U -   -  -  U  -  U  
Vert hencegések, törött álmok
 -    -  U - -    U -   -  U 
Után: még konokabban állott.
U -    -   U U -  U  -  -    

  
Gyér seregünket széjjel-verték
  -   U U -  -    -  -   -  -  
S ránk rakta a cudar uriság
   -    -  U U  U U  U U - 
Az élhetésnek minden terhét.
U  -  U -  -   -  -   -  -   
S mert ránkszabadult minden vétek,
   -    -    U U -    -  -   - U  
Azért lesz itt újból is élet.
U -    U   -   -  -  U  - U  
A

B

A

C

C

 9

9

9

9

9

A

B

A

C

C

 9

9

9

9

9

A

B

A

C

C

 9

9

9

9

9

A

B

A

C

C

 9

9

9

9

9

Alliteráció