Petőfi Sándor Farkaskaland című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
`Pajtás, te ettél, véres a fogad;
  -  -    U -  -    - U  U  U -   
S mi szenvedünk éhségi kínokat.
   U   -  U -   -  - U  - U U   

  
Mogorva a tél, puszta a határ,
 U -  U U  -    -   U U  U -   
Rajt a vihar légparipája jár;
 -   U  U -   -  U U - U  -   

  
Csak ember és állatnak nincs nyoma...
  U  -  U  -  -  -  -   -      U U    
De most beszélj, hol volt a lakoma?`
 U  -    U  -     -   -   U  U U U   

 
Igy kérdi társát a farkassereg,
-    -  U  -  -  U  -  -  U -   
Kit érkezéskor üdvezeltenek.
 U  -  U -  U  -  U -  U U   

 
A jóllakott nem késik szólani,
U  -  U -    -   - -    - U U 
És tőle ily beszédet hallani:
-   - U -    U  - -   -  U U   

  
"Ott a vityilló pusztaközepen,
 -   U  U  -  -  -   U U U U  
Él a juhász és felesége benn.
-  U  U -   -   U U - U  -    

 
A ház mögött pedig terűl az ól,
U  -   U -    U -   U -  U  -   
Honnan juhoknak bégetése szól.
 -  -   U -  -   - U - U   -   

 
E lakhoz éjszakának idején
U  -  U  -   U - U  U U -  
Két útazó suhant. Egy úrfi s én.
 -  - U -  U -    U   -  U   -   

 
A pásztornéra titkon foga fájt
U  -   -  - U  -  -   U U  -  
Az úrfinak, s én éhezém a nyájt.
U  -  U -     -  - U -  U   -    

 
Ott sompolygott ő a kunyhó előtt.
-    -  -   -   - U  -   - U -    
Juhot nem kaptam én... megettem őt."
 U -   -   -  U  -      U -  U  -   
A

A

 11

10

^ Bokorrím
A

A

 10

10

^ Bokorrím
A

B

 10

11

A

A

 10

10

^ Bokorrím
A

A

 10

10

^ Bokorrím
A

A

 10

10

^ Bokorrím
A

A

 10

10

^ Bokorrím
A

A

 10

10

^ Bokorrím
A

A

 10

10

^ Bokorrím
A

A

 10

10

^ Bokorrím