Gyulai Pál Margit szigetén című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Az alkonyfényen rezdül a fa lombja,
U  -  -   -  -   -  U  U  U  -   U 
És nyájasan behajlik ablakomba;
-    - U -   U -  U  -  U -  U  
Derüs árnyéka arcomon lebeg,
 U U  -   - U -  U -   U -   
Suttogva kérd: hogy vagy, szegény beteg?
 -  -  U  -     -    -      U -    U -   
Jobban vagyok, enyhült a fájdalom,
 -  -   U  U   -   -   U  -  U -   
S el-elszunnyadva ébren álmodom.
  U  -   -   -  U -  U  -  U -   
Mily szép lehet most ott künn a világ:
 -     -   U -   -   -    -   U  U -    
Kék ég, zöld fű, ezer nyíló virág,
 -  -    -    -  U -    - -  U -   
Szökőkút cseppje és árnyas liget,
  U - -    -   U -  -   -   U -   
Calypso kertje e tündérsziget.
 -    U  -   U U  -  -   U -   
Nem láthatom, de hallom benn a zajt,
 -   -  U -    U  -  -   -   U  -    
Mit kinn az élet ablakomra hajt.
 -   -   U  - U  -  U -  U  -    
Hallom beszédit, amint föl s lejárnak,
 -  -   U  - U   U -    -     U -  U  
Ujabb, meg újabb vidám társaságnak;
U -     U  - -    U -   -  U -  -   
Nő, férfi, mind örül, tréfál, nevet -
 -   -  U   -   U -     - -    U U   
A jókedv meg nem illet engemet
U  - -    -   U  -  U  -  U -  
S ki tudja: vaj` lesz-e még helyem ott,
   U  -  U   -    U   U  -   U  U  -    
Ma csak beteg, holnap talán halott...
 U   -   U -    -  -   U -   U -      
Hallom zendülni csalogány dalát,
 -  -   -  -  U   U U -    U -   
Szivem egy édes emlék hatja át!
  U U  U   - U  -  -   -  U -  
Ébrednek újra eltünt boldog évek,
-  -  U  -  U -  -    -  U  - U  
Egymásba folyva, mint ködfátyolképek,
-   -  U  -   U   -    -  -  -  - U  
Ébred kihalt vágy, vesztett szerelem,
-  -   U -    -     -   -     U U U  
Illatmaradvány hervadt levelen...
-  -  U -  -    -  -    U U -     
Hallom zaját játszó kis gyermekeknek,
 -  -   U -   -   -  -    -  U -  U  
A fűben ott futkosnak, enyelegnek.
U  - U  -    -  -  U   U  U -  U  
Oh gyermekim, mikor még élt anyátok,
-    -  U -    U -   -  -   U  - -   
Mikor még ti is kicsinyek valátok
 U -   -   U -   U  U  -   U - -  
S így játsztatok!... Az alkony elborul.
  -    -    U U      U  -  U   -  U -   
Sötétedik; szemembe könny tolul,
 U - U -     U -  U  -     U -   
De szél fuvall s a lombok zúdulása,
 U   -   U -     U  -  -   - U - U  
Csapongó hullám méla mormolása,
  U -  -  -  -   - U  -  U - U  
Gőzös robajja, közbe távol ének
 - -   U -  U   -  U  - U  - -  
S tört hangjai el-elhaló zenének:
   -    -   UU U  -  U -  U - U   
Elrengetik az éber álmu főt,
-  -  U U  U  - U  -  U  -   
Mint dajkaszó a síró csecsemőt.
 -    -  U  - U  - -   U  U -  
A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

B

B

H

C

I

I

J

J

B

B

B

B

K

K

L

L

G

G

J

J

M

M

 11

11

10

10

10

10

10

10

10

9

10

10

11

11

10

10

11

10

10

10

11

11

10

10

11

11

11

11

10

10

11

11

11

11

10

10AlliterációAlliteráció