Gyóni Géza Repülj már levelem!... című versének elemzése

RitmusképletSzótag
Mezőlaborc felé
 U - U -    U - 
Magyar madár szárnyal, -
 U  -   U -    -   -     
Repülj már levelem
 U -    -   U U -  
Repülő postával.
 U U -  -  - -   
Gyere, öreg harcos
  U U  U -   -  -  
Te diktáld, én irom,
 U  -  -    -  U -   
Magyarvér tintával,
 U  -  -   -  - -   
Polyákszín papiron.
 U  -   -   U U U   

  
...ne sírjon kegyelmed,
    U  -  -   U  -  U  
Édes anyámasszony;
- U  U  - -   U   
Ünneplő ruhának
-  -  -  U - -  
Gyász-szint se varrasson.
  -     -    U  -  -  -   
Mire a Mátrában
 U U U  -  - -  
Patak jege indul,
 U -   U U -  -   
Leverjük a pántot
 U -  U  U  -  -  
Pántos kapuinkrul.
 -  -   U U-   U   

  
Mire a kiskertben
 U U U  -  -   -  
Bimbódzik a rózsa,
 -  -  U  U  -  U  
Hazatért fiának
 U U -    U- -  
Szakithat már róla;
  U -  -   -   - U  
Hazatért fiának
 U U -    U- -  
Mátka-bokrétába, -
 -  U  -  - - U    
Csak a muszka sarkát
  U  U  -   U  -  -  
Fordítjuk még hátra.
 -  -  -   -   -  U  

 
Üzenje meg addig
U -  U  U  -  U 
A szomszéd portára:
U   -   -   -  - U   
Búban ne hervadjon
 - -   U  -  -  -  
Gyönge violája.
  -  U  UU - U  
De rakják ki szürét,
 U  -  -   U   U -   
Ha utána lógnak,
 U U - U  -  -   
Magyar makkon hízó
 U  -   -  -   - - 
Cserepár fickóknak.
  U U -   -  -  U   

 
Üzenje meg szintén
U -  U  -    -  - 
Az öreg itcésnek:
U  U U  -  -  -    
Jó gönci hordókra
 -  -  U  -  -  U
Uj csapokat véshet.
-    U U -   -  U  
Akkor a papunk is
-  U  U  U -   -  
Csap alá heverhet, -
  U  U -  U -  -     
Csak a muszka hordón
  U  U  -   U  -  -  
Csapolunk még egyet.
  U U -    -  U  U   

 
Üzenje meg aztán
U -  U  U  -  - 
A Miska prímásnak:
U  -  -   - -  -    
Valamennyi kontrás
 U U -   U  -   -  
Gyantázván gyantázhat,
  -  -  -    -  -  -   
Mert a vicispán is
 -   U  U -  -  -  
Táncol akkor nálunk, -
 -  U  -  -   - -      
Csak még a muszkával
  -   -  U  -   - U 
Egy verbunkost járunk.
-    -  -  -    - -    

  
Csak még a bitangját
  -   -  U  U -   -  
Csavarjuk itt ráncba,
  U -  U  -    -   U  
S megütjük az orrát,
   U -  U  U  -  -   
Ki a miénk bántja.
 U U  U-    -   U  
Káplár fia irja
 -  -   UU -  U 
Vérrel vakolt várba -
 -  -   U -    -  U  
Édes szülőanyám
- -    U -U  - 
A jó Isten áldja...
U  - -  U  -   U   
 6

6

6

6

6

6

6

66

6

6

6

6

6

6

66

6

6

6

6

6

6

66

6

6

6

6

6

6

66

6

6

6

6

6

6

66

6

6

6

6

6

6

66

6

6

6

6

6

6

6

AlliterációAlliterációAlliteráció

Alliteráció

Alliteráció