Pósa Lajos A kis kakas meg a török császár című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Élt egyszer egy szegény asszony,
-   -    U  -     U -   -   -    
Semmije se volt, ha mondom!
 -  U U  U  -     U  -  -   
Se kenyere, se garasa,
 U  U  U U   U  U U U  
Csak egy kedves kis kakasa.
  U  -    -  -   -   U U U  

 
A kis kakas a szeméten
U  -   U U  U   U - -  
Kipir-kapar, kutat éhen.
 U -   U -    U U  - U  
Addig-addig ott kapargált,
-  U  -  U  -    U -  -    
Hogy talált egy félkarajcárt,
 -    U -   -    -  U -  -    
Csupa gyémánt volt a reze...
  U U   - -    -   U  U U   
Olyan nagy lett az öröme,
U  -   -    -   U  U U U  
Hogy egy hosszút igen szépen
 U   -    -   -  U -    - -  
Kukoríkolt jó kedvében.
 U U - -    -  -  - U   

  
Török császár arra ballag,
 U -    -  -  -  U  -  -   
Mint a páva, mint a csillag.
 -   U  - U   -   U   -  -   
S parancsolja neki mindjárt:
   U -   -  U  U U  -   -     
"Ide azt a félkarajcárt!"
 U U -   U  -  U -  -     
"Hogyne adnám, nem adom én!
  -   U -  -    U  U U  -   
Kakas is úr a szemetjén!
 U U  U  -  U   U -  -  
A portámon, itt találtam,
U  -  - U   -    U -  -   
Jobb helye lesz ennek nálam!"
 -    U  U  U   -  -   - U    

  
Török császár ujra mondja
 U -    -  -  -  U  -   U 
S keményebben parancsolja:
   U -  -  -   U -   -  U   
"Szót fogadj hát, hé, uradnak,
   -   U -    -    -  U -  -   
Mert különben becsukatlak.
 -    U -  -   U  U -  U  
Ide hamar, ilyen-olyan!..."
U U  U U   U  U  U  -       
S a lábával nagyot toppan.
  U  - - -   U  -   -  U   

 
A kis kakas bezzeg erre
U  -   U -   -  U  -  U 
Földre borúlt esedezve:
 -   U  U -   U U -  U   
"Én császárom, én szultánom!
 -    -  - U   -    -  - U  
Én magamért dehogy bánom.
-   U U -    U -    - -   
Van egy szegény gazd`asszonykám,
 U  -     U -    -   -   -   -   
Hűségeért annak adnám.
 - - U-   -  U  -  -   
Neked elég a te kincsed,
 U U  U -  U  U  -   -   
Jó szándékom, óh, tekintsed!"
 -   -  - U   -    U -   U    

  
Török császár rá se hallgat,
 U -    -  -   -  U  -   U  
Unja azt a sok siralmat.
-  U -   U  -   U -  U  
Elrabolja erőszakkal,
-  U -  U U -  -  -   
Lóhalálba haza nyargal
 - U -  U  U U   -  U 
És beteszi hamarjába
-   U U  U  U -  - U
A nagy kincses kamarába.
U  -    -   -   U U - U  

 
A kis kakas haragudt már
U  -   U -   U U -    -  
S fölszállott a török császár
   -   -  -   U  U -    -  -  
Kerítése tetejére,
 U - - U  U U - U  
Kiabálja hevenyébe:
 UU -  U  U U  - U   
"Kukoríkú, török császár!
  U U - -   U -    -  -   
Gyémántrabló, itt vagyok már!
  - -   -  -  -    U  -   -   
Kukoríkú, koronásom!
 U U - -   U U - U  
Add vissza a félkrajcárom!"
-    -   U U  -   -  - U    

  
Török császár, hogy ne hallja,
 U -    -  -    -    U  -   U  
Trónterembe fut szaladva.
  -  U -  U  -    U -  U  
Kis kakas meg szegrűl-végrűl,
 -   U -   -    -  -   -  -  
A kerités tetejérűl
U  U U -   U U - -  
Fölrepűl az ablakába,
 -  U -  U  -  U - U  
Nagy fenszóval kiabálja:
 -    -   - -   UU -  U   
"Kukoríkú, török császár!
  U U - -   U -    -  -   
Gyémántrabló, itt vagyok már!
  - -   -  -  -    U  -   -   
Kukoríkú, koronásom,
 U U - -   U U - U  
Add vissza a félkrajcárom!"
-    -   U U  -   -  - U    

  
Török császár lángra lobban,
 U -    -  -   -   U  -  -   
Szolgálóját küldi nyomban:
  -  - - -   -  U   -  U    
"Eredj, szaladj, te szolgáló,
 U -      U -     U   -  - -  
Lakoljon a kiabáló!
 U -  U  U  UU - -  
Vesd bele a kútba rögtön,
 -    U U U  -  U  -  -   
Hogy nekem itt ne zörögjön!"
 -    U U  -    U  U -  U    

 
A szolgáló meg is fogta...
U   -  - -  U  -   -  U    
Fogta... fogta... és bedobta.
 -  U     -  U    -   U -  U  
Kis kakas meg lenn a mélyben
 -   U -   -   -   U  -   -  
Nótába kezd ilyenképpen:
 - - U  -   U  -  -  U    
"Szídd föl, begyem, a sok vizet!
   -    -    U  U   U  -   U -   
No, ezért még majd megfizet!
 U  U -    -   -    -  U -   
Szídd föl, begyem, a sok vizet!
  -    -    U  U   U  -   U -   
No, ezért még majd megfizet!"
 U  U -    -   -    -  U U   
És a begye szót fogadott,
-  U  U  U   -   U U -    
Mint a duda, úgy jól lakott.
 -   U  U U  -    -   U -    

  
Kis kakas csak újra száll a
 -   U -    U  -  U   -   U 
Török császár ablakába
 U -    -  -  -  U - U 
S nagy fenszóval kiabálja:
   -    -   - -   UU -  U   
"Kukoríkú, török császár!
  U U - -   U -    -  -   
Gyémántrabló, itt vagyok már!
  - -   -  -  -    U  -   -   
Kukoríkú, koronásom,
 U U - -   U U - U  
Add vissza a félkrajcárom!"
-    -   U U  -   -  - U    

  
Török császár lángra lobban,
 U -    -  -   -   U  -  -   
Szolgálóját küldi nyomban:
  -  - - -   -  U   -  U    
"Eredj, szaladj te szolgáló,
 U -      U -    U   -  - -  
Lakoljon a kiabáló!
 U -  U  U  UU - -  
Szörnyű halál a fejére!
  -   -  U -  U  U - U  
Vesd a tüzes kemencébe!"
 -   U  U -   U -  - U   

 
A szolgáló meg is fogta...
U   -  - -  U  -   -  U    
Fogta... fogta és bedobta.
 -  U     -  U -   U -  U  
Kis kakas a kemencében
 -   U U  U  U -  - -  
Nótába kezd ilyenképpen:
 - - U  -   U  -  -  U    
"Begyem, ereszd ki a vizet,
  U  U   U -     U U  U -   
Hadd oltsa el ezt a tüzet!
 -   -   U U  -   U  U -   
Begyem, ereszd ki a vizet,
 U  U   U -     U U  U -   
Hadd oltsa el ezt a tüzet!"
 -   -   U U  -   U  U U   
És a begye szót fogadott,
-  U  U  U   -   U U -   
Oltogatott... oltogatott...
-  U U -      -  U U -      

  
Kis kakas csak újra száll a
 -   U -    U  -  U   -   U 
Török császár ablakába
 U -    -  -  -  U - U 
S nagy fenszóval kiabálja:
   -    -   - -   UU -  U   
"Kukoríkú, török császár!
  U U - -   U -    -  -   
Gyémántrabló, itt vagyok már!
  - -   -  -  -    U  -   -   
Kukoríkú, koronásom,
 U U - -   U U - U  
Add vissza a félkrajcárom!"
-    -   U U  -   -  - U    

  
Török császár dühre fortyan,
 U -    -  -   -  U  -   -   
Szolgálóját küldi gyorsan:
  -  - - -   -  U   -  U    
"Eredj, szaladj, te szolgáló,
 U -      U -     U   -  - -  
Lakoljon a kiabáló!
 U -  U  U  UU - - 
Ördög szorúlt e kakasba,
-  -    U -   U  U -  U  
Vesd bele a méhes kasba!
 -    U U U  - -   -  U  
Darazsaim csípjék agyon,
 U U  U-    -  -  U  -   
Ne lármázzék az ablakon!"
 U  -  -  -  U  -  U U    

 
A szolgáló meg is fogta...
U   -  - -  U  -   -  U    
Fogta... fogta... és bedobta.
 -  U     -  U    -   U -  U  
Kakas a méh köpűjében
 U U  U  -   U - - -  
Nótába kezd ilyenképpen:
 - - U  -   U  -  -  U    
"Szídd föl, begyem, a darazsat!
   -    -    U  U   U  U U  -   
Ma valakin lesz daganat!
 U  U U -   -    U U -   
Szídd föl, begyem, a darazsat!
  -    -    U  U   U  U U  -   
Ma valakin lesz daganat!"
 U  U U -   -    U U U   
És a begye szót fogadott,
-  U  U  U   -   U U -    
Mint a duda, úgy jól lakott.
 -   U  U U  -    -   U -    

  
Kis kakas csak újra száll a
 -   U -    U  -  U   -   U 
Török császár ablakába
 U -    -  -  -  U - U 
S nagy fenszóval kiabálja:
   -    -   - -   UU -  U   
"Kukoríkú, török császár!
  U U - -   U -    -  -   
Gyémántrabló, itt vagyok már!
  - -   -  -  -    U  -   -   
Kukoríkú, koronásom,
 U U - -   U U - U  
Add vissza a félkrajcárom!"
-    -   U U  -   -  - U    

  
Török császár nagy kínjában
 U -    -  -   -    -  - -  
Haját tépi haragjában:
 U -   - U  U -  - U    
"Eredj, szaladj, te szolgáló,
 U -      U -     U   -  - -  
Lakoljon a kiabáló!
 U -  U  U  UU - -  
Hozd ide a trónterembe,
 -   U U -   -  U -  U  
Hadd dugom a kebelembe!"
 -    U U  U  U U -  U   

 
A szolgáló meg is fogta,
U   -  - -  U  -   -  U  
Török császár be is dugta.
 U -    -  -   U -   -  U  
Kis kakas a kebelében
 -   U U  U  U U - -  
Nótába kezd ilyenképpen:
 - - U  -   U  -  -  U    
"Begyem, ereszd ki a darázst,
  U  U   U -     U U  U -     
Hadd csípje meg az oldalát!
 -     -  U  U  U  -  U -   
Begyem, ereszd ki a darázst,
 U  U   U -     U U  U -     
Hadd csípje meg az oldalát."
 -     -  U  U  U  -  U -   
És a begye szót fogadott,
-  U  U  U   -   U U -    
Török császár óbégatott:
 U -    -  -  - - U -     
"Jajjajjaj, vitézek,
  -  -  -    U - -   
Jujjujjuj, vigyétek!
 -  -  -    U  - U   

 
Eleven, mint a csík,
U U -    -   U   -   
Szúr, harap, agyoncsíp.
  -    U U   U  -   -   
Hordja el a kánya
 -   U U  U  -  U
A kincses kamrába!
U  -   -   -  - U 
Azt a rossz félkrajcárt
-   U  -     -   -  -   
Hadd vigye, de mindjárt!
 -    U  U   U  -   -    
Jajjajjaj, vitézek!
 -  -  -    U - -   
Jujjujjuj, vigyétek!"
 -  -  -    U  - U    

 
A kis kakast be is vitték
U  -   U -    U -   -  -  
S egy karszékre leültették.
  -    -   -  U  U-  -  -   
Császár kincses kamarája
  -  -   -   -   U U - U 
Tündökölve nevet rája.
 -  U -  U  U -   - U  
Tizenhárom nagy hordóban
 U -  - -   -    -  - U 
Arany, ezüst, ragyogó van.
U U    U -     U  U -  U   

  
Szemfényvesztő, amit ott lát
  -  -   -   -  U U  -    -  
S ott is elkezd egy szép nótát:
  -   U  -  -   -     -   - -    
"Szídd föl, begyem, ezt a sok pénzt!
   -    -    U  U   -   U  -   -     
Gazd`asszonyom majd süt lepényt!
 -   -   U  -   -    -   U -     
Szídd föl, begyem, ezt a sok pénzt!
  -    -    U  U   -   U  -   -     
Gazd`asszonyom majd süt lepényt!"
 -   -   U  -   -    -   U -     
És a begye szót fogadott,
-  U  U  U   -   U U -    
Mint a duda, úgy jól lakott.
 -   U  U U  -    -   U -    

 
A kis kakas hazamene
U  -   U -   U U U U
Arany, ezüst pénzzel tele,
U U    U -    -   -   U U 
Od`adta gazd`asszonyának,
-  -  U  -   -   U  - -   
Hűséges jó gyámolának.
 - - -   -   - U - -   
Gazdag asszony lett belőle,
 -  U  -   -    -    U - U  
Mint a mese szól felőle.
 -   U  U U   -   U - U  

  
Kakasnak is attól fogva,
 U -  U  U  -  -   -  U  
Tudnivaló, jól megy dolga.
 -  U U -   -   -    -  U 
Ide tekint, oda tekint,
U U  U -    U U  U -    
Kukoríkol kedve szerint.
 U U - -   -  U   U -    

 
A császár se bántja többé,
U   -  -   U  -   U  -  -  
Jó embere lett örökké.
 - -  U U  -   U -  -  
S keresgélget, kapargálgat,
   U -  -  -    U -  -  -   
Mind az övé, mit találgat.
 -   U  U -   -   U -  U  
Ő is úr lett a szemetjén -
- U  -   -   U   U -  -   
Igy van ez a maga rendjén.
-    U  U  U  U U  -   -  
A

B

C

C

 8

8

8

8

A

A

B

B

C

D

A

A

 8

8

8

8

8

8

8

8

A

A

B

B

C

C

D

D

 8

8

8

8

8

8

8

8

^ Páros rím
A

A

B

B

C

C

 8

8

8

8

8

8

^ Páros rím
A

A

B

B

C

C

D

D

 8

8

8

8

9

8

8

8

^ Páros rím
A

A

A

A

B

B

 8

8

8

8

8

8

A

A

B

B

A

A

C

C

 8

8

8

8

8

8

8

8

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

 8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

A

A

B

B

C

C

 8

8

8

8

8

8

^ Páros rím
A

A

B

B

C

C

C

C

D

D

 8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

A

A

A

B

B

C

C

 8

8

8

8

8

8

8

A

A

B

B

C

C

 8

8

8

8

8

8

^ Páros rím
A

A

B

B

C

D

C

D

E

E

 8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

A

A

A

B

B

C

C

 8

8

8

8

8

8

8

A

A

B

B

C

C

D

D

 8

8

8

8

8

8

8

8

^ Páros rím
A

A

B

B

C

C

C

C

D

D

 8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

A

A

A

B

B

C

C

 8

8

8

8

8

8

8

A

A

B

B

C

C

 8

8

8

8

8

8

^ Páros rím
A

A

B

B

C

C

C

C

D

D

B

B

 8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

6

6

A

B

C

C

D

D

E

E

 6

6

6

6

6

6

6

6

A

A

B

B

C

C

 8

8

8

8

8

8

^ Páros rím
A

A

B

C

B

C

D

D

 8

8

8

9

8

9

8

8

A

A

B

B

C

C

 8

8

10

8

8

8

^ Páros rím
A

A

B

B

 8

8

8

8

^ Páros rím
A

A

B

B

C

C

 8

8

8

8

8

8

^ Páros rím


Alliteráció

Alliteráció

AlliterációAlliteráció

AlliterációAlliteráció

AlliterációAlliteráció

AlliterációAlliterációAlliterációAlliteráció

Alliteráció

AlliterációAlliteráció

Alliteráció

Alliteráció

Alliteráció

Alliteráció

AlliterációAlliterációAlliterációAlliterációAlliterációAlliterációAlliterációAz oldalon sütiket (cookie-kat) használunk egyes funkciók (úgy mint belépés vagy beállítások elmentése) biztosításához, valamint biztonsági okokból. Harmadik féltől származó sütiket használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. A sütikről részletes tájékoztató olvasható adatvédelmi tájékoztatónkban. A süti beállításokat lehetőség van személyre szabni ezen az oldalon vagy az "Elfogadom" gombra kattintva hozzájárulhatsz az összes süti használatához.Elfogadom