Ady Endre A Halál-árok titka című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Iszapos, mély, fekete árok
U  U -    -     U U U - U 
A Halál-árok.
U  U -  - U  
Oda kerülnek
U U  U -  U 
A vén szerelmi csatárok.
U  -    U -  U   U - U   

  
Boldogak, kik vénen szerettek,
 -  U -    -   - -    U -  -   
Holtig szerettek:
 -  -    U -  -    
Kisérti őket
 U -  U - -  
Száz, csókos, ifju eretnek.
  -     - U   -  U U -  U   

 
Úgy halnak meg, hogy meg se halnak,
-    -  -   -    -    -   U  -  -   
Ha meghalnak.
 U  -  -  -   
Tanui lesznek
 U UU  -   -  
Nagy, ölelő diadalnak.
 U    U U -  UU -  U   

 
Ifjak, akik csókolni tudnak,
-  U   U -    - -  U  -  -   
Bolondul tudnak,
 U -  -   -  U  
A Halál-árok
U  U -  - -  
Babonás partjára futnak.
 U U -   -   - U  -  U   

  
S pihennek a vén, csókos dalják,
   U -  U  U  -     - -   -  -  
A halott dalják,
U  U -    -  -   
Hanem a csókot
 U U  U   - -  
Jutalmul örökre hallják.
 U -  U  U -  U  -   -  
A

A

B

A

 9

5

5

8

^ Visszatérő rím
A

A

B

A

 9

5

5

8

^ Visszatérő rím
A

A

B

A

 9

4

5

8

^ Visszatérő rím
A

A

B

A

 9

5

5

8

^ Visszatérő rím
A

A

B

A

 9

5

5

8

^ Visszatérő rím