Ady Endre A Halál rokona című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Én a Halál rokona vagyok,
-  U  U -   U U U  U  -   
Szeretem a tűnő szerelmet,
  U U U  U  - -   U -  -   
Szeretem megcsókolni azt,
  U U -   -   - -  U -   
Aki elmegy.
U U -  U    

  
Szeretem a beteg rózsákat,
  U U U  U  U -   -  - -   
Hervadva ha vágynak, a nőket,
 -  -  U  U  -   U   U  - U  
A sugaras, a bánatos
U  U U U   U  - U U 
Ősz-időket.
-   U - U   

  
Szeretem a szomorú órák
  U U U  U   U U - - -  
Kisértetes, intő hivását,
 U -  U U   -  -  U - -  
A nagy Halál, a szent Halál
U  -    U -   U   -    U -  
Játszi mását.
 -   U  - -   

  
Szeretem az elutazókat,
  U U U  U  U U U - -   
Sírókat és fölébredőket,
 - - U  -   U -  U - -   
S dér-esős, hideg hajnalon
   -  U -    U -   -  U U 
A mezőket.
U  U - U   

  
Szeretem a fáradt lemondást,
  U U U  U  - -    U -  -    
Könnyetlen sírást és a békét,
 -   -  -   - -   -  U  - -   
Bölcsek, poéták, betegek
 -   -    U- -    U U -  
Menedékét.
 U U - -   

  
Szeretem azt, aki csalódott,
  U U U  -    U U   U - -   
Aki rokkant, aki megállott,
U U  -  -    U U  U -  -   
Aki nem hisz, aki borus:
U U  -   U    U U  U U   
A világot.
U  U - U   

 
Én a Halál rokona vagyok,
-  U  U -   U U U  U  -   
Szeretem a tűnő szerelmet,
  U U U  U  - -   U -  -   
Szeretem megcsókolni azt,
  U U -   -   - -  U -   
Aki elmegy.
U U -  U   
A

B

C

B

 9

9

8

4

^ Félrím
A

B

C

B

 9

9

8

4

^ Félrím
A

B

C

B

 9

9

8

4

^ Félrím
A

B

C

B

 9

9

8

4

^ Félrím
A

B

C

B

 9

9

8

4

^ Félrím
A

A

B

C

 9

9

8

4

A

B

C

B

 9

9

8

4

^ Félrím


AlliterációAlliteráció