Ábrányi Emil Jézus karácsony-fája című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
I.
U  

  
Jártam magam karácsony éjjelén.
 -  -   U -   U -  U   -  U -  
És egyszer egy szép férfi jött felém,
-  -    U  -     -   -  U  -    U -   
S csodás szemével a szemembe nézett.
    U -    U - U  U   U -  U  - -    
Mámor fogott el, édes, szent igézet,
 - -   U -   U   - -     -   U - U  
Olyan szelíd volt és olyan fönséges!
U  -    U -   -   -  U  -   -  - -   
Nem néz ily tisztán, ami földi, véges.
 -   -  -    -   -   U U  -  U   - U  
Éreztem jól e bűvös perc alatt,
- -  -   -  U  - -   -   U -    
Hogy Jézus volt, a názáreti Jézus!
 -    - -   -    U  - - U U  - -   
Jézus mellettem némán elhaladt.
 - -   -  -  -   - -  -  U -    

 
II.
UU  

 
Utána mentem halkan, lábhegyen:
U - U  -  -   -  -    -  U  -    
Mért jött a földre? És hová megyen?
 -    -   U  -   U  -   U -  U  -   
Láttam, hogy szétnéz és habozva áll,
 -  -    -     -  -  -   U -  U -    
Mint vándor, aki útat nem talál...
 -    -  U   U U - -   -   U -     
Sugárt vetett a dúsak palotája,
 U -    U -   U  - -   U U - U 
És a karácsony égő, cifra fája
-  U  U -  U   - -   -  U  - U
Az ő emlékét ünnepelte mind.
U  - -  - -  -  U -  U  -    
Fejét megrázta bánatos mosollyal,
 U -   -  -  U  - U -   U -   -   
S elfordult tőlük s ment tovább megint.
  -  -  -    - -     -    U -    U -    

 
Uralkodók kastélya bűvösen
U -  U -   -  -  U  - U -  
Ragyog felé... De nem megy arra sem,
 U  -   U -     U  -   U   -  U  -   
Csak fölsohajt: "Komor, kevély királyok!
  -   -  U -      U -    U -    U -  U  
Imádkoztok bár, mindig készen álltok,
U -  -  -   -    -  -   -  U  -   -   
Hogy a szegény, ártatlan, gyönge népet
 U   U   U -    -  -  -     -  U  - U 
Irtóztató harcokba kergessétek!
-  -  U -  -  -  U  -  -  - -   
Mit ér e nagy fény, e sugár-özön,
 U  -  U  -    -    U  U -  U -   
Ha szívetek sötétebb a pokolnál?
 U   - U -   U - -   U  U -  -   
Megyek tovább! ...Hozzátok nincs közöm!"
 U  -   U -        -  - -   -     U U    

  
Felhőkbe vágó roppant templomokban
 -  -  U  - -  -  -    -   U -  -  
Tömjénfüst lebben, gyertyák lángja lobban,
 -  -  -    -  -     -   -   -   U  -  U  
És szentélyében a hatalmas háznak
-    -  -  - U  U  U -  -   -  -  
Misés papok buzgón hallelujáznak.
 U -   U -   -  -   -  U U -  -   
De ő nem lép be. Arcát elfedi
 U -  -   -   U  -  -  -  U U 
Mély fájdalommal a názáreti:
 -    -  U -  U  U  - - U U   
"Egész világnak nyitva áll egem,
 U -    U -  -    -  U -   U -   
S ti csak lázítni, csak gyűlölni tudtok!
   U   -   - -  U    -    - -  U  -  -   
Rossz pásztorok! Nem kelletek nekem!"
 -     -   U -    -   -  U -   U U    

 
Egy hosszu házra, gyermekkel tele,
-    -   U  -  U    -  -  -   U U 
Az van fölirva: Árvák menhelye.
-   -   U -  U  -  -   -  U  U 
És közepett` a félénk, méla hadnak
-   U U -    U  - -     - U  -  -  
Mosolygó dámák versenyt osztogatnak
 U -   -  - -   -  -    -   U -  U 
Ételt, ruhát, száz apró cifraságot.
- -     U -     -  -  -  -  U - U  
Ezek közé már-már betérni vágyott...
U -   U -  -   -   U -  U  -  -      
De mégse! ... Fájó pillantást vetett
 U  -  U       - -  -  -  -    U -  
A szép vásárra s ment tovább: "Szivükben
U   -   - -  -    -    U -       U -  U 
A hiúság több, mint a szeretet!"
U  U- -   -     -   U   U U U    

 
III.
UUU  

 
És aztán eltűnt a szemem elől.
-  -  -  -  -   U   U U  U -  
A föld alá? Vagy a magasba föl?
U  -   U -   U   U  U -  U  -   
Mohón kutattam glóriás nyomát,
 U -   U -  -    - U-    U -  
A néptelen, sötét utcákon át,
U  -  U -    U -  -  - U  -   
De csak az égbolt csillogott le rám
 U   U  U  -  -     -  U -    U  - 
A csöndes, tiszta téli éjszakán.
U   -  -    -   U  - U -   U -   
Mint százezer fényes, kiváncsi szent,
 -     - U -   -  -    U -   U   -    
Nézett alá a sok csillag felülről
 - -   U - U  -    -  -   U -  - 
Isten fiára, ki a földre ment.
-  -   U- U   U U  -   U  -    

 
IV.
U   

  
Mint a futó tűz, úgy rohant keresztűl
 -   U  U -  -   -    U -    U -   - 
A városon, hogy Jézus földre szállt!
U  - U -    -    - -   -   U   -    
Az, aki él az Isten jobbja mellett,
U   U U -  U  -  -   -   U  -  -    
S bennünket egykor üdvösségre vált!
   -  -  U  -   U  -  -  -  U  -   
Az emberek kábán futottak össze:
U  -  U -   - -   U -  U  -   U   
"Hallottad? Itt van! Jézus légy velem!"
  -  -  U   -    -    - -   -    U -    
S dadogva, sírva tört ki a szivekből
   U -  U   -  U  -    U U   U -  -  
Gyötrő sovárgás, édes félelem.
  -  -  U -  -   - -   - U U   

 
És a király föltette koronáját,
-  U  U -    -  -  U  U U - -  
Az érsek drága püspök-süvegét,
U  -  -    - U  -  -   U U -  
És grófok, bárók kapkodták magukra
-    - -    - -   -  -  -   U -  U
A forgós kucsmát, bársonyos zekét.
U  -  -   -   -    -  U  -   U -   
Vöröslő fáklyák gyúltak ki az éjben.
 U -  -  -   -    -  -   U U  -  U  
Az utca forrott, mint a tenger-ár.
U  -  U  -  -     -   U  -  U  -   
S a nagyszerű processzió megindult,
  U  -    U -   U -   U-  U -  -    
Keresni Jézust: Hol van? Merre jár?
 U -  U  - -     -   -    -  U  -   

  
Harangzúgás közt mentek, mendegéltek.
 U -   - -   -    -  -    -  U -  -   
Város nem látott még ilyen csodát.
 - -   -   - -    -  U  -    U -   
De fáradságuk hasztalan! Hiába
 U  - -  - -   -   U -    U- U 
Kutatnak végig minden palotát.
 U -  -   - -   -  -   U U -  
Ott lesz talán a pompás templomokban,
-    -    U -  U  -  -   -   U -  -   
Hol orgonák mély, szent morajja szól?
 U  -  U -   -      -    U -  U   -  
A zárdákban, hol szűzies lemondás
U  -  -  -    -    - U-   U -  - 
Uralkodik? ... Nem! ... Jézus nincs sehol!
U -  U -        -        - -   -     U U   

  
V.
   

 
És ekkor... messze... künn a város végén,
-  -  -      -   U     -   U  - -   - -   
Hol nép lakik, nálunknál aljasabb:
 -   -   U -    - -   -  -  U -    
Egy szűk, kis ablak annyi fényt lövell ki,
-     -    U  -  U  -   U  -     U -    U  
Mint hogyha onnan kelne föl a nap.
 -    -   U -  -   -  U  U  U  -   
Káprázó szemmel, álmélkodva gyűlnek
 -  - -   -  U   -  -  -  U   -  U 
A ház elé, ahonnan jő a fény...
U  -  U -  U -  -   - U  -      
S meglátják Jézust, akit úgy kerestek,
   -  -  -   - -    U U  -    U -  U  
A legsilányabb kunyhó közepén.
U  -  U -  -    -   -  U U -   

 
Ott áll, tündöklő, hófehér ruhában,
-   -     -  -  -   - U -   U - -   
Mindegyik karján egy koldus-gyerek.
 -  U  -   -  -  -    -  -    U -   
Karácsonyfát hozott nekik s a vékony
 U -  -   -   U -    U -    U  - -   
Gyertyákat most ő gyujtogatja meg.
  -   - -   -   -   -  U -  U  U  
A kisdedek tapsolnak és kacagnak!
U  -  U -   -  -  U  -   U -  -   
Hálás örömnek édes csöppje gyűl
 - -  U -  U  - -    -   U   - 
A rongyos özvegy elfásult szemébe...
U  -   U  -  U   -  - -     U - U    
S Jézus velük sír és velük örűl.
   - -   U -   -  -   U U  U -   

  
Bocsát szemükre mély, irgalmas álmot,
 U  -    U -  U  -    -  -  U  -  U  
A két kicsinyt lágyan lefekteti,
U  -   U  -     -  -   U -  U U 
Aztán kimegy... A fényes társaságra
-  -   U U      U  -  -   -  U -  U 
Rá sem tekint a bús názáreti.
 -  -   U -   U  -   - - U U 
Egy szava sincs hozzájuk. Csak a légben
-     U U  -     -  - -     U  U  -  -  
Zendűl hozsanna, bűbájos zene,
 -  -   U  -  U   - - -   U U  
Míg lassan, lassan eltűnik a földről
 -   -  -    -  U  -  - U  U  -   - 
A szenvedők s szegények Istene!
U   -  U -      U -  U  -  U U 
A

 1

A

A

B

B

B

B

C

D

C

 10

10

11

11

11

11

10

11

10

A

 2

A

A

B

B

C

C

D

E

D

 10

10

10

10

11

11

10

11

10

A

B

C

C

D

D

E

F

E

 10

10

11

11

11

11

10

11

10

A

A

B

B

C

C

D

E

D

 11

11

11

11

10

10

10

11

10

A

A

B

B

C

C

A

D

A

 10

10

12

11

11

11

10

11

10

A

 3

A

A

B

B

C

D

E

A

E

 10

10

10

10

10

10

10

11

10

A

 1

A

B

C

B

D

C

E

C

 11

10

11

10

11

10

11

10

A

B

C

B

D

E

F

E

 11

10

11

10

11

10

11

10

A

B

C

B

D

E

B

E

 11

10

11

10

11

10

11

10

A

 0

A

B

C

B

D

E

D

A

 11

10

11

10

11

10

11

10

A

B

C

D

E

F

G

F

 11

10

11

10

11

10

11

10

A

B

C

B

D

E

F

E

 11

10

11

10

11

10

11

10

Alliteráció

Alliteráció

AlliterációAlliterációAlliteráció

Az oldalon sütiket (cookie-kat) használunk egyes funkciók (úgy mint belépés vagy beállítások elmentése) biztosításához, valamint biztonsági okokból. Harmadik féltől származó sütiket használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. A sütikről részletes tájékoztató olvasható adatvédelmi tájékoztatónkban. A süti beállításokat lehetőség van személyre szabni ezen az oldalon vagy az "Elfogadom" gombra kattintva hozzájárulhatsz az összes süti használatához.Elfogadom