Pósa Lajos Tél és tavasz című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
De mogorva, de goromba
 U  U -  U   U  U -  U
Ez az öreg télapó!
U  U  U -   - U -  
Meg-megrázza a szakállát,
 -   -  -  U U   U -  -   
S hull belőle, hull a hó.
   -    U - U   -   U  -  
Szél koma se szundikál,
  -   U U  U   -  U -  
Éjjel-nappal muzsikál.
-  -   -  -   U  U -   
Télapó meg haragjába`
 - U -  -   U -  - -  
Csak a havat hajigálja,
  U  U  U -   U U -  U 
A vándorlót betemeti,
U  -  -  -   U U U U  
Jó éjszakát kiván neki.
 - -   U -   U -   U U  
Jégcsapot tűz az ereszre -
 -   U -   -  U  U -   U   
Sir a madár, oh, ereszd be!
 U  U  U -   U   U -     U  
Várj csak, várj csak, te kegyetlen,
 -     -    -     -    U  U  -  -   
Te mogorva télapó!
 U  U -  U  - U -  
Lesz még tavasz: nem kell bunda,
 -    -   U -     -   -    -  U  
Nem kell meleg takaró!
 -   -    U -   U U -  
Leszáll az az égi lány
 U  -   U  U  - U  -   
Napsugaras kocsiján,
 -  U U -   U  U -   
Kis kosárral a kezében,
 -   U -  U  U  U - -   
Mit nem csinál jó kedvében!
 -   -    U -   -  -  - -   
Csókot nyom a fehér hóra
  - -    U  U  U -   - U 
S ibolyával teleszórja,
  U U  - -   U U  -  U  
Nem didereg kinn a madár,
 -   U U -   -   U  U -   
Fenn a fényes magasba` jár.
 -   U  -  -   U -  -   -  
A

B

C

B

D

D

E

F

G

G

H

H

H

B

I

B

D

D

J

J

A

A

K

K

 8

7

8

7

7

7

9

8

8

8

8

8

8

7

8

7

7

7

8

8

8

8

8

9

Alliteráció

Alliteráció

Alliteráció