Ady Endre Bóbiskolván lehajtott kardomon című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Mint a piros vér a fehér havon,
 -   U  U -   -  U  U -   U -   
Visszáját úgy virítná szerte
 -   - -  -    U -  -   -  U
Énem, e legnagyobb nagy-hatalom.
- U   U  -  U  -    -    U U U   

 
Úgy sorakoztatná, vértezve itt,
-    U U -  -  -   -  -  U -    
Ha lehetne, kemény attakban
 U  U -  U   U -   -  -  -  
Hős, régi szavait, vitézeit.
 -    - U   U U-    U - UU   

  
De most másé a vér, másé a hó,
 U  -    - - U  -    - - U  - 
És holnapig céltalanul fut
-   -  U -   -  U U -   -  
Betyár-ló, hős-ló, szép pej vagy fakó.
 U  -   -   -   -    -   -   -    U -  

  
S ha lovamat mégis megnyergelem,
   U  U U -   - -   -   -  U -   
Ne ülj mögöttem, óh, sötét Gond,
 U -    U -  U   -    U -   -    
Nálam mégis kisebb fejedelem.
 - -   - -   U -    U U U U   

  
Bóbiskolván lehajtott kardomon,
 - -  -  -   U -  -    -  U U  
Engedem a világot futni
-  U U  U  U - -   -  U 
S visszafutni kérőn, hallgatagon.
   -   U -  U  - -    -   U U U   

  
S akkor megint világ lesz a világ
  -  -   U -    U -   U   U  U -  
S mi, az igazi nagy-hatalmak,
   U  U  U U U  -    U -  -   
Kirójjuk rá a penitenciát.
 U -  -   - U  U U -  U-  
A

B

A

 10

9

10

A

B

A

 10

9

10

A

B

A

 10

9

10

A

B

A

 10

9

10

A

B

A

 10

9

10

A

B

A

 10

9

10

Alliteráció