Ady Endre A nagy Hid című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Nagy Hídnak szép, támos hajói,
 -    -  -    -    - -   U -U  
Ti, Életen ringva átvivők,
 U  - U -   -   U -  U -   
Ma nektek fogok gyónva gyónni,
 U  -  -   U -    -  U   -  U  
Tegnapi és mai nők
 -  U U -   UU  - 
És talán holnapiak.
-   U -   -  U UU   

  
Távozó léptű férfi-ember
 - U -  -  -  -  U -  -  
Nem tud átalmenni a folyón,
 -   U  - -  -  U U  U  -   
Csak kapcsolódó szerelmekkel
  -   -   U - -   U -  -  -  
S hazugul is ragyogón
   U U U  -   U  U -  
S igazán is hazugul.
  U U -  -   U U U   

  
Vertem a nagy Hidat ragyogva
 -  U  U  -    U -   U  -  U 
S mint a régi, ős szerelmesek,
   -   U  - U  -    U -  U U  
Ugy gondolok az asszonyokra:
-    -  U U  U  -   U  -  U  
Egyik se volt kevesebb
U  -   U  -    U U -  
És többet egyik sem ért.
-   -  U  U  -   U  -    

  
Ring a nagy Híd s a másik partot
 -   U  -    -    U  - -   -  -  
Mikor érem el már, nem tudom,
 U U  - U  -   -    -   U -   
De hálásan emelek arcot
 U  - - U  U U U  -  U 
Itt is, ott is az uton,
-   U   -   U  U  U U  
Édes, ringó átvivők.
- -    -  - -  U -  
A

B

A

B

C

 9

9

9

7

7

A

B

A

B

C

 9

9

9

7

7

A

B

A

B

C

 9

9

9

7

7

A

B

A

B

C

 9

9

9

7

7