Incze Lajos Mese egy leányról című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Fényes bálon, farsang volt épen,
 -  -   - -    -  -    -   - -   
Csodáltam meg először őt,
  U -  -   U  U -  U  -   
Gyönyörködtem táncban, zenében
  U  -  -  -   -   -    U - U 
Ugy mint sok évvel ezelőtt.
-    -    U  -  U  U U -    
Virágillat, pirosló arcok
 U - -  -    U -  - -  U 
Illattól terhelt bálterem
-  -  -   -  -    -  U U 
Ábrándszőlte csalóka álmok
-  -    -  U   U - U -  -  
Te műved, édes szerelem.
 U  - U   - -    U U U   

  
Talán épen a boszton járta...
 U -  - U  U  -   -   -  U    
Nem lankadott soká a kedv,
 -   -  U -    U - U  -    
Repült, repült a lenge párta
 U -     U -   U  -  U  -  U 
— A "Hogy volt!" a legkedvesebb. —
        U   -    -     U  -  -  U -            
S-az utolsó ki egyre járta
  U  U -  -  U -   U  -  U 
S párjához simult édesen,
   -  - -   U -   - U U  
Ő volt, ez a szögfürtü leányka,
-  -    U  U   -  -  U  U-   U 
Akiről most zeng énekem.
U U -   -    -   - U U   

  
S aztán tavasz lett. lllatárral
  -  -   U -    -       U -  -  
Telik el zöld mező, liget,
 U U  -   -    U -   U -   
Vig pacsirta az égre szárnyal,
 -   U  -  U U  -  U   -   -   
Hűs lomb hivólag integet.
 -   -    U - U  -  U -   
Méhzümmögés virágos réten
 -  -  U -   U - -   - -  
Forró szerelemről regél,
 -  -   U U -  -   U -  
A dal, a lomb barátom nékem,
U  U   U  -    U - -   - -   
Lelkem körükben újra él.
 -  -   U -  U  -  U -   

  
Talán épen május havában
 U -  - -   - -   U - -  
Volt. Merengtem madár dalán,
 -     U -   -   U -   U -   
Csalogány csattogott javában
  U U -     -  U -    U - U 
A letűnő nap alkonyán
U  U - -  U  -  U  - 
Elhallgatott a dal, a csendet
-  -   U -   U  U   U   -  -  
Csattanó csók zavarta meg.
  -  U -   -   U -  U  U  
Egy volt csupán... Soká esenget
-    -     U -      U - U -  U 
Érte az ifju, ugy lehet
-  U U  -  U  -    U U  

  
Megjött a nyár. Dalló madárka
 -  -   U   -    -  -  U -  U 
Zengte örömét, bánatát.
 -   U U U -    - U -   
Virágos rét oly puszta árva,
 U - -   -  -    -   U -  U  
Fülmiledal vigaszt nem ád:
 -  U U -   U -     U  -   
Hisz nincs itt a szögfürtű lányka,
 -    -    -   U   -  -  -  -   U  
Várta őt a csalit, berek.
 -  U -  U   U -    U U  
A zöld falomb is egyre várta
U  -    U -   U  -   U  -  U
És — suttogtak az emberek.
-           -  -  U  U  -  U U   

 
Őszre fordult a nagy természet,
-   U  -  -   U  -    -  -  -   
Falomb hullatta levelét.
 U -    -  -  U  U U -  
Üres lett a dallal telt fészek,
U -   -   U  -  -   -    -  -   
Virág elhalt, tarolt a rét.
 U -  -  -     U -   U  -  
Egy ifjú párt láttam merengve,
U   -  -  -    -  -   U -   U 
A nő az ifjú leányka volt:
U  - U  -  -  U-   U  -    
Más neje lett... Sors kénye-kedve
 -   U U  -       -    -  U  -  U 
Szivéből mindent elrabolt.
  U - -   -  -   -  U -    

 
Itt van a tél. Fehér lepellel
-    U  U  -    U -   U -  -  
Borítva a zörgő haraszt,
 U -  U U  -  -  U -    
A csend a mély álommal ér fel...
U   -   U  -   - -  U  -   -     
De a tavasz lombot fakaszt.
 U U  U -    -  -   U -    
Édes álom valóra válván.
- U  - -   U - U  -  -   
Lesz dal, virág, lombdús berek,
 -    -    U -    -   -   U -   
CCak te maradsz mondhatlan árván,
  -   U  U -     -   -  U  -  -  
A lány "egy" csókot nem feled.
U  -    -      - -   -   U U   

  
Csak te maradsz mondhatlan árva,
  -   U  U -     -   -  U  -  U  
Fényes bál rád hiába vár.
 -  -   -   -   U- U  -  
Az az egy tánc szivedbe zárva,
U  U  -    -     U -  U  -  U 
A bálterem sötét, sivár.
U  -  U -   U -    U -   
Ne hallgasd te a fülmilének
 U  -   -    U U  -  U - -  
Csattogását est hajnalán,
  -  U - -  -    -  U -   
Hisz neked csak kínt nyújt ez ének:
 -    U -    -   -     -   U  - -   
Volt egyszer egy szögfürtü lány.
 -   -    U  -     -  -  U  -   
A

B

A

C

D

E

D

E

 9

8

9

8

9

8

9

8

A

B

A

C

A

D

A

D

 9

8

9

12

9

8

10

8

A

B

A

B

C

D

C

D

 8

8

9

8

9

8

9

8

A

B

A

B

C

D

C

C

 9

8

9

8

9

8

9

8

A

B

A

C

A

D

A

D

 9

8

9

8

9

8

9

10

A

B

A

B

C

D

C

D

 9

8

9

8

9

9

9

8

A

B

A

B

C

A

C

A

 9

8

9

8

9

8

9

8

A

B

A

B

C

B

C

D

 9

8

9

8

9

8

9

8

Alliteráció

Alliteráció

AlliterációAlliterációAlliteráció