Radnóti Miklós Aludj című versének elemzése

RitmusképletSzótag
Mindig gyilkolnak valahol,
 -  -    -  -  -   U U -   
lehunyt pilláju völgy
 U -     -  - U  -   
ölén, fürkésző ormokon,
U -    -  -  - -  U U  
akárhol, s vígaszul
U -  -      - U  -  
hiába mondod, messzi az!
 U- U  -  -    -   U -   
Sanghaj, vagy Guernica
 -   -    -    U-  U U 
szivemhez éppen oly közel,
  U -  U  -  U  -    U -   
mint rettegő kezed,
 -    -  U -  U -   
vagy arra fenn a Jupiter!
 U   -  U  -   U  U U -   
Ne nézz az égre most,
 U  -   U  -  U  -    
ne nézz a földre sem, aludj!
 U  -   U  -   U  U   U -   
a szikrázó Tejút
U   -  - -  U -  
porában a halál szalad
 U - U  U  U -    U -  
s ezüsttel hinti be
  U -   -   -  U  U
az elbukó vad árnyakat.
U  -  U -  U  -   U U  
 8

6

8

6

8

7

8

6

8

6

8

6

8

6

8Alliteráció