Kölcsey Ferenc Éji temetés című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Vész ébred, üvölt az éjjeli szél,
 -   -  U   U -   U  -  U U   -   
Házból az anyácska remegve kikél,
 -  -  U  U  -   U  U -  U  U -   
S karján csecsemővel ide s tova jár.
   -  -    U  U - U  U -    U U  -   
"Kebled csupa fagy;
  -  -    U U  U   
Oly néma, sötét vagy!
-    - U   U -   -    
Szép gyermekem alszol-e már?"
  -    -  U U  -   U  U  -    

 
És alszik örökre, szíve körűl
-  -   U  U -  U    - U  U -  
Vérhabja sebének halálosan űl;
 -  -  U  U - -   U - U U  -   
Sirt váj az anyácska, de melle szorong.
 -    -  U  U  -   U   U  -  U   U -    
"Kész néked az ágy;
  -    - U  U  -   
Ott fájdalom elhágy,
-    -  U U  -  -    
Hol végtelen álma borong."
 -   -  U U  -  U  U -     

  
Zöld lombok alatta, fenn puha hant;
 -    -  U  U -  U   -    U U  -    
Zúg a temetésre halotti harang,
 -  U  U U -  U  U -  U  U -    
Vad dörgeteg hangja borúlat egén,
 -   -  U -   -   U  U - U  U -   
S villám tüze gyúl
   -  -   U U   -  
Bús fáklya világúl:
 -   -   U  U - -   
Irtózatos ünnepi fény.
-  - U U  -  U U  -    

  
Már éji siralma kelni nem int;
 -  - U  U -  U  -  U  U  -    
Menj, térj anya vissza, pihenj le megint,
 -     -   U  U  -   U   U -    U  U -    
S borzadva ha érzed az éj közepét,
   -  -  U  U -  U  U  -   U U -   
Dúlt álmok után,
 -   -  U  U -   
Kísérteti órán
 - -  U U - -  
Száll gyermeked árnya feléd.
  -     -  U U  -   U  U -  
A

A

B

C

C

B

 10

11

11

5

6

8

A

A

B

C

C

B

 10

11

11

5

6

8

A

A

B

C

C

D

 10

11

11

5

6

8

A

A

B

C

C

B

 10

11

11

5

6

8