Radnóti Miklós Lángok lobognak... című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Lángok lobognak és kihunynak lassan s mindörökre
 -  -   U -  U  -   U -   -   -  -     -  U -  U 
katonák lelke száll most a fényes délkörökre;
 U U -   -  U   -    -   U  -  -   -  U -  U 
egyforma lelkek! ó, mindegy, hogy ez, vagy az ki volt, mi volt,
-   -  U  -  U   -   -  -     U   -    U   -   U  -     U  -    
mig itt a hőség hajlong, amott a fagy sikolt;
 U  -   U  - -   -  -    U -   U  -    U -   
a hánykódó hajók ágyúinál honvágytól részeg
U  -   - -  U -  -  -U -   -  -   -   -  U 
és sárga félelemtől rókázó tengerészek!
-   -  U  - U -  -   - - -  -  U -  U  
aknák lebegnek mindenütt, virraszt az érzékeny halál
-  -   U -  -   -  U -     -  -    U  -  - -    U -  
s dagálykor néha síkos testével partraszáll;
   U -   -   - U  - -   -  - -   -   U  -    
holt férfiak kisérik ringva és széttépett delfinek,
 -    -  U-   U - -   -   U -    -  - -    -  U U  
a hajnal ott is fölkél, de nem kell senkinek;
U  -  U  -   -   -  -    U  -   -    -  U U  
egy gép dörögve száll az égen és sötét árnyéka lenn
-    -   U -  U   -   U  - U  -   U -  -   - U  -   
némán kiséri röptét a sanda tengeren;
 - -   U - U  -  -  U  -  U  -  U U  
örvény sziszeg felé, jelek szaladnak szét a víz felett,
-  -     U  -   U -   U -    U -  -    -  U  -   U -   
a zátony vért virágzik tüskés korál helyett;
U  - -    -    U -  -   -  -   U -   U  -   
egész nap bőg a vész, olaj csorog a pontos gépeken,
U -    -   -  U  -    U -    U U  U  -  -   - U -   
mögöttük vak düh bujkál s visszhangzó félelem,
 U -  -   -   -   -  -     -    -   -  - U -   
majd füstbe fúl a nap s akár a hosszuszáru fájdalom,
 -    -   U  -  U  -    U -  U  -   U  - U  -  U U  
úgy hajladoz a hold már a másik oldalon
-    -  U U  U  -    -  U  - U  -  U -  
s lángok lobognak és kihunynak lassan s mindörökre
   -  -   U -  U  -   U -   -   -  -     -  U -  U 
katonák lelke száll most a fényes délkörökre.
 U U -   -  U   -    -   U  -  -   -  U -  U 
A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

G

G

G

G

G

H

H

A

A

 15

14

16

13

15

14

16

13

16

13

16

13

16

13

16

13

16

13

15

14

AlliterációAlliterációAlliterációAlliterációAlliteráció