Greguss Ágost Kétféle végzet című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Volt énnekem két munkabíró bátyám:
 -   -  U -   -   -  U - -  -  -   
Mi lett belőlük a világi pályán?
 U  -    U - U  U  U - U  -  -  
Egy érdemetlen, ámde érdemrendes;
U   -  U -  U   -  U -  -  -  U  
A másik rendtelen, de érdemteljes.
U  - -   -   U -    U -  -  -  -   
Becsűli ezt egy-két becsűletes;
 U  - U -   -    -   U  - U U  
Amannak tisztelet jut tömeges.
U -  -   -   U -   -   U U U  
A

A

B

B

B

B

 11

11

11

11

10

10