Móra Ferenc A cinege cipője című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Vége van a nyárnak,
 - U  U  U   -  -   
hűvös szelek járnak,
 - -    U -   -  -   
nagy bánata van a
 -    - U U  U  U 
cinegemadárnak.
 U U U U -  U   

  
Szeretne elmenni,
  U -  U -  -  U 
ő is útra kelni.
- U  -  U  -  U  
De cipőt az árva
 U  U -  U  -  U 
sehol se tud venni.
 U -   U  -   -  U  

  
Kapkod fűhöz-fához,
 -  -   - -   - -   
szalad a vargához,
  U U  U  -  - -   
fűzfahegyen lakó
 -  U U  -   U - 
Varjú Varga Pálhoz.
 -  -  -  U  -  U   

 
Azt mondja a varga,
-    -   U U  -  U  
nem ér ő most arra,
 U  -  -  -   -  U  
mert ő most a csizmát
 -   -  -   U   -  -  
nagy uraknak varrja.
 U   U -  -   -   U  

  
Darunak, gólyának,
 U U -    -  - U  
a bölömbikának,
U  U -  U - -   
kár, kár, kár, nem ilyen
 -    -    -    U  U  U 
akárki fiának!
U -  U  U- U   

  
Daru is, gólya is,
 U U -    -  U U  
a bölömbika is,
U  U -  U U U  
útra kelt azóta
-  U  -   U - U
a búbos banka is.
U  - -   -  U U   

  
Csak a cinegének
  U  U  U U - -  
szomorú az ének:
  U U - U  - -    
nincsen cipőcskéje
 -   -   U -   - U 
máig se szegénynek.
 --   U   U -   U   

  
Keresi, kutatja,
 U U U   U -  U  
repül gallyrul gallyra:
 U -   -    -   -    U   
"Kis cipőt, kis cipőt!" -
  -   U -    -   U -     
egyre csak azt hajtja.
-   U   U  -    -   U 
A

A

B

A

 6

6

6

6

^ Visszatérő rím
A

A

B

A

 6

6

6

6

^ Visszatérő rím
A

A

B

A

 6

6

6

6

^ Visszatérő rím
A

A

B

A

 6

6

6

6

^ Visszatérő rím
A

A

B

A

 6

6

6

6

^ Visszatérő rím
A

A

B

A

 6

6

6

6

^ Visszatérő rím
A

A

A

A

 6

6

6

6

^ Bokorrím
A

A

B

A

 6

6

6

6

^ Visszatérő rím
AlliterációAlliteráció

Alliteráció

AlliterációAlliteráció

AlliterációAlliteráció

Alliteráció