Reményik Sándor A karácsonyfa panaszkodik című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
El-elnézlek, ti hontalan fenyők,
U  -  -  -    U  -  U -   U  -   
Ti erdő-testből kitépett tagok.
 U -  -  -   -   U - -    U -   
Hányan mondhatják el ma veletek:
 -  -   -   -  -  -   U  U U U   
Ó én is, én is hontalan vagyok!
- -  U   -  -   -  U -   U  U   

  
Piacra vitték a testem, s a lelkem,
 U-  U  -  -  U  -  -     U  -  U  
És alkusznak az életem felett.
-  -  -   U  U  - U -   U -   
És fehér vattát aggatnak reám:
-   U -   -  -  -  -  -   U-    
Mű zuzmarát a zuzmara helyett.
 -  -  U -  U  -  U U  U  -    

  
Tudom: elszárad a levágott kar,
 U U   -   - U  U  U - -    -   
Tudom: én vissza nem jutok soha
 U U   -   -   U  -   U -   U U
Az ősrengeteg anyakebelére.
U  -  -  U U  U  U U U - U  
Sorsom: lapály a csúcsokért cserébe.
 -  -    U -   U   -  U -     U - U  
S a végtelen helyett egy szűk szoba.
  U  -  U -   U  -   -     -    U U 
A

B

C

B

 10

10

10

10

^ Félrím
A

A

B

A

 11

10

10

10

^ Visszatérő rím
A

A

B

B

A

 10

10

11

11

10