Tábori Piroska Tudom... című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Tudom, hogy fog még írni!...
 U -    -    -   -  -  U     
Majd, ha a tavasz eljő,
 -     U U  U U   -  -  
Vágtatva kavarog sok sötét felhő,
 -  -  U  U U -   -   U -   -  - 
A tavaszi viharok idején.
U  U U  U  U U U  U U -  
Eszébe jut... egy könny... egy dal... meg: én.
U  - U  U     -    -       -    -      U   -   
Nem levél lesz az: a vágy sóhaja!
 -   U -   U   U   U  -    - U U  
Párját hívó dalos madár szava,
 -  -   - -  U -   U -    U U  
Tavasz okozta öntudatlan mámor,
 U U   U -  U -  U -  -   - -   
Mely könyörög, hív, sóhajt - s már nem vádol.
 -    U  U -    -    - -        -   -   - -   
Tudom, hogy írni fog, remegve várom.
 U -    U   -  U  -    U -  U  - U  
Erről szövődik bennem minden álom,
-  -    U - -   -  -   -  U  - U  
E levéllel van a lelkem tele,
U  U -  -   U  U  -  -   U U 
Ez a holnap csodás ígérete!
U  U  -  -    U -  - - U U  
...Ott találom majd az asztalomon.
   -    U - -   -   U  -   U U -   
Kigyúl tőle az arcom, homlokom.
 U  -   - U U  -  -    -  U -   
Tudom, majd minden könnyem rája hull,
 U -    -    -  -   -   -   - U  -    
S tudom, hogy visszaküldöm olvasatlanul.
   U -    -    -   U -  U  -  U -  U U  
A

B

B

C

C

D

D

E

E

E

E

F

F

G

G

H

H

 7

7

11

10

10

10

10

11

11

11

11

10

10

10

10

10

12