Bányai Kornél Virágok a ház előtt című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Örömmel nézek rátok
U -  -   - -   - -  
falusi házak előtt
 U U U  - U  U -   
virító haszontalan kertek,
 U - -  U  -  U -   -  U  
ehéz por alól is nevető
U -   U  U -  -   U U - 
virágok.
 U - U   

 
Ünnepként nyíltok bőven,
-  -  -     -  -   - -   
villogó napsugarak
 -  U -  -  U U -  
tőreit állva s megbújva a gyászt
 - UU  -   -    -  -  U U   -    
s halvány gondokat rejtő falak
   -  -    -  U -   -  -  U -  
tövében.
 U - U   

  
Hajadonlány a rózsa,
 U U -  -   U  -  U  
bimbóit lobbantva ring.
 -  --   -  -   U  -   
A talpalávalót a nárcisz
U  -  U - U -  U  -  U  
ezüstje, szomorú rozmaring
U -   U    U U -  -  U -   
dalolja.
 U -  U  

  
Meghatott szívvel nézem:
 -  U -     -  -   - -    
könnyű selymeiteket
 -   -  -   UU U -  
gonddal ápolja a vén anyó
 -   U  - -  U U  -  U  -
örökös munkától fekete
U U -   -  - -   U U U 
kezével.
 U - U   

  
Rontó robotban égve
 -  -  U -  U  -  U 
ti vagytok itt egyedül
 U  -   U  -   U  U -  
szépségeink viszfénye, barbár
  -  - U-    -   -  U   -  -  
korunkon győzelmes életünk
 U -  -    - -  U  - U -   
reménye:
 U -  U   

  
hogy nincs még veszve minden
 -    -     -   -   U  -  -  
s hiszünk egy szebb ragyogóbb
   U  -   -     -    U  U -   
világban, midőn testünk égő
 U -  -    U -   -  -   - - 
bokrából újra beszélni fog
 -  - -  -  U  U  -  U  U 
az Isten.
U  -  U  
A

B

C

B

A

 7

7

9

9

3

A

B

C

B

A

 7

7

10

9

3

A

B

C

B

A

 7

7

9

9

3

A

B

C

B

A

 7

7

9

9

3

A

B

C

B

A

 7

7

9

9

3

A

B

C

D

A

 7

7

9

9

3

Alliteráció