Bányai Kornél Ének az ember szemeiről című versének elemzése

RitmusképletSzótag
Örökké kutatója, lázas gyűjtője vagyok az emberi szemeknek!
U -  -  U U - U   - -    -  - U  U  U  U  -  U U   U -  U  
Örökké nézem, bámulom ezeket a húsból kiütköző kutakat!
U -  -  - -    - U U  U U U  U  -  -   U-  U -  U U -   
Merész mozdulatok, szelíd nyugalmak, szomorúságok,
 U -    -  U U -     U -    U -  -     U U - - -   
jövőt igérő szerelmek, bánatok és örömök,
 U -  U - -   U -  -    - U U  -  U U U  
az emberbe sűrített állatok, növények, anyagok,
U  -  -  U  - - -   -  U -    U -  U   U  U U  
éhségek, betegségek, kívánságok, fájdalmak
-  - -    U -  - -    - -  - -    -  -  -  
világítanak felém ezekből a nedves nyílásokból!
 U - - U -   U -  U -  -  U  -  -    - - -  -   

  
Bent villog az agy, csurran a vér, egymásba fogódzva
 -    -  U  U  -      -  U  U  -   -   -  U  U -   U 
vívnak előttünk rejtelmes harcokat a sejtek.
 -  U  U -  -    -  -  -   -  U U  U  -  U  
Öreg ismétlések, jól bevált módszerek sorakoznak,
U U  -  -  - -    -   U -    -   U -   U U -  -   
s nem tudom melyik, melyik nagyobb: a naprendszer vagy a szív?!
   -   U -   U  -    U  -   U  -    U  -  -    -   U   U   -   
És minden ezeknek az üveges szemeken, ezeken a sokszínű,
-   -  U  U -  U  U  U U -    U U U   U U U  U  -   - - 
ezeken a különböző étvágyú szemeken lüktet befelé és kifelé.
U U U  U  U -  U - -  -  -   U U -   -  -   U U - -   U U -  
Nézzétek a gyermekek szemét, ezek hasonlatosak
 -  - U  U   -  U -    U -   U -   U -  U U U 
a színes üveggolyókhoz, melyek csak gördülni és csengeni tudnak!
U   - U  U -  U  -  -    U  -    -   -  -  U -    -  U U  -  -   
Nézzétek a fiatal leányok szemei, mint tüzes tollú madarak
 -  - U  U  UU -   U-  -    U UU   -    U -   -  -  U U -  
röpködnek az élet homályos őserdőiben!
 -  -  U  U  - -   U -  U  - -  -U -   
Havas fejtetők alól csöndes tengerszemek vigyáznak
 U -   -  U -  U -    -  -   -  -   U -   U  -  -  
s kemény odvakból néha sasokat és karvalyokat látok kirepülni.
   U -   -  -  -   - U  U U U  -   -  U  U -   - -   U U -  U  
Virágok nyílnak vagy szúrós kórók, felhők esőznek,
 U - -    -  -   -     - -   - -    -  -  U -  U  
erdők bókolnak vagy tengerek gurulnak,
-  -   - -  -   -    -  U -   U -  U  
énekelnek, hallgatnak, imádkoznak, káromkodnak,
- U -  -    -   -  U   U -  -  -    - -  -  -   
sóhajtoznak, hörögnek, ordítanak, beszélnek,
 - -  -  -    U -  U   -  - U -    U  -  -   
csókolnak, harapnak, símogatnak, rugdalnak,
  - -  -    U -  -    - U -  -    -  -  U  
esznek, isznak, nemzenek,
-   U   -   -    -  U -   
mindent, mindent cselekednek az emberi szemek,
 -  -     -  -     U U -  U  U  -  U U   U U  
ezek a csodálatos nyílások, ezek a halállal csukódó csatornák
U U  U   U - U -    - - U   U U  U  U -  -    U - -   U -  - 
a világ felé!
U  U -   U - 
 21

21

16

15

16

14

1715

14

16

16

20

23

16

20

21

14

16

21

15

12

15

14

13

7

14

22

5

Alliteráció