Wohl Janka Nem dicsőség... című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Nem dicsőség, amiért epedve
 -   U  - -   U U-   U -  U 
Nyújtja szomjas lelkem vágy-remegve
  -   U   -  -   -  -   -    U -  U 
Szellemkarjait.
  -  -  -  U-   
Nem babért óhajtok homlokomnak,
 -   U -   - -  -   -  U -  -   
Nem kívánom én e lombozatnak
 -   - - U  -  U  -  U -  -  
Csába árnyait.
  - U -   UU   

  
Késő századoknak ajakára
 - -   - U -  U  U U - U
Úgy ne szálljon, mint Sapphóé szálla,
-    U   -   -    -    -   --   -  U  
Valaha nevem!
 U U U  U -   
Nem vágyik e halhatatlanságra,
 -   -  U  U  -  U -  -  -  U  
Melynek fényénél sokkal több az árnya,
 -   -   -  - -   -  -   -   U  -   U  
Sóvár kebelem.
 - -   U U U   

  
Mert nem a nő gyöngéd homlokának
 -    U  U  -   -  -   -  U - -  
Szánta Isten a zöld borostyánnak
  -  U -  U  U  -    U -   -  -  
Vészdúlt ágait.
 -   -   - U-   
Fürtibe díszűl ő kis körének
 -  U U  -  -  -  -   U - -  
Fűzze e kör felvirúlt üdvének
 -  U U  -   -  U -   -  - -  
Fényvirágait.
 -   U - UU   

  
S ez, mi után lelkem vágyva vágyik,
  -    U U -   -  -   -   U  -  U  
Elhagyottan ifjú szívem fázik...
-  U  -  U  -  -   - -   - U    
Oly magam vagyok!
-    U -   U  -   
S mintha csillag hullna csendes éjben,
   -   U   -  -   -   U   -  U  -  -   
Hullnak szívemről le égőn, mélyen
 -   -    - -  -   U - -    -  -  
Zokogó dalok.
 U U -  U U   

  
Nyugodtabb lesz a beteg kisgyermek,
  U -  -    U   U  U -   -   -  -   
Hogyha ringatáskor énekelnek
 -   U  -  U -  U  - U -  -  
Néki édesen.
 - U - U -   
Földi vágyak hangját én sem hallom,
 -  U  -  -   -   -  -   -   -  -   
Ha az üdvös szent szerelmet dallom
 U U  -  -    -     U -  -   -  -  
Szenvedélyesen.
  -  U -  U U   

  
Mit nekem dicsőség? Barátságra,
 -   U -   U  - -    U -  -  U  
Szerelemre, csendes boldogságra,
  U U -  U    -  -   -  -  -  U 
Erre vágyom én.
-  U  -  U  -   
Hasztalan! Lehetlen ezt remélnem!
 -   U -    U -  U  -    U -  -   
Már elég, ha dalban, képzeményben
 -  U -    U  -  -    -  U -   -  
Percre föllelém!
 -   U  -  U -  
A

A

B

C

C

B

 10

10

5

10

10

5

A

A

B

A

A

B

 10

10

5

10

11

5

A

A

B

C

C

B

 10

10

5

10

10

5

A

A

B

C

C

B

 10

10

5

10

10

5

A

A

A

B

B

A

 10

10

5

10

10

5

A

A

B

C

C

D

 10

10

5

10

10

5

Alliteráció