Erdélyi János Mátyás a szántó című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Még iskolás fiú korában
 -  -  U -   U-  U - -  
Mátyás egy könyvvel tarsolyában,
 -  -  -    -    -   -  U  - U  
A háztól elszökött,
U  -  -  -   U -    
Suhancnak öltözött.
 U -   U  -  U -    
Már szántogattak a mezőben
 -    -  U -  U  U  U - U 
A szép tavaszra vált időben,
U   -   U -   U  -   U - -   
S a Szent-Gellért megett
  U   -    -  -    U -  
Ép egy öreg szántót talála,
-  U   U -    -  -   U - U  
Kinek sehogy se folyt munkája,
 U -   U -    U  -     -  - U  
Vagy ökre nem vont jól igát,
 U   -  U  -   -    -  U -   
Recsegteté a taligát;
 U  -  U - U  U U -   
Vagy nem fogott tisztán ekéje,
 -    -   U -    -   -  U - U  
Ha megtolult a föld perjéje.
 U  -  U -   U  -    -  - U 
Az ostorost meg a barázda
U  -  U -    U  U  U -  U 
Végén hideg gyötörte, rázta.
 - -   U -    U -  U   -  U  

  
"Adj` Isten jó napot! Hogyan megy a dolog?"
 -    -  -   -  U -    U  -   U   U  U U    
"Fogadj Isten! - Rosszúl; mivel magam vagyok.
  U -   -  -      -   -    U -   U -   U  -   
Nem állanál be hozzám? Én jól megfizetek.
 U  -  U -   U  -  -   -   -   -  U U -   
Szolgámon, nyavalyáson, harmadnapos hideg."
  -  - -     U U  - -    -  -  U -   U U    
"Miért ne, jó díjért?" Mátyás ígyen felel:
  U-    U   -  - -      -  -  -  -   U U    
"Meg rá jó áldomás! s megteszem, ami kell."
  -   -  - -  U -      -  U  U   U U  -     

 
És ő suhancnak állt.
-  -  U -   U  -    
Az ösztökét jól viselé,
U  -   U -   -   U U - 
Az ökröket jól terelé,
U  -  U -   -   U U -  
Barázdált, boronált,
 U -  -     U U -    
Mindent helyén csinált.
 -  -    U  -    U -    

  
Már a nap is leáldozóban,
 -  U  U  -   U-  U - U  
A szolga félig lábadóban,
U   -  U  - -   - U - -   
Mátyás a fél napért
 -  -  U  -   U -   
Követelé a bért.
 U U U - U  -    

 
A szolga bús szemmel tekinti,
U   -  U  -    -  -   U -  U 
Az ő béréből hajlik az ki...
U  -  - - -   -  U  -   U    
Gazdája rázúg mérgesen,
 -  - U  - -   -  U -   
Hogy már csak épenségesen
 -    -    U  - -  - U -  
Húsz pénze van bent; - mind kiadta
 -    -  U  -   -       -    U-  U
A sok betegségnek miatta.
U  -   U -  -  -   U-  U  
Szegény fiú majd síra, hogy
  U -    U-  -    - U   U  
Épsége és a bére fogy...
-  - U -  U  - U  -      
Mátyás azonban jó szemes,
 -  -  U -  -   -   U U  
Az emberek szivébe les.
U  -  U -    U - U  U   
- Hej! már akkor kitört belőle,
   -    -  -  -   U -    U - U  
Mily nagy lesz ő egykor, időre! -
 -    -    U   - -   U   U - U    
S a fizetést csak elfogadja,
  U  U U -     U  -  U -  U  
De a szolgának visszaadja,
 U U   -  - -   -   U-  U  
Mondván a gazdának keményen:
 -   -  U  -  - -   U -  U    
"Úgy vesd rám a szemed,
 -    -    -  U   U -   
Hogy, Isten éltetvén, akárhol
 U    -  U  -  -  -   U -  -  
Megismerj engemet!
 U -  -   -  U -   
Nem jó igazság ez! Nem így kell
 -   - U U  -  -    U  -    -   
Bánnod, ha szolgád is, beteggel!
 -  -    U   -  -  -    U -  -   
Bérét ha elvonod,
 - -   U -  U -   
Tovább mért bántanod?!
 U -    -    -  U -    
Különben én vagyok
 U -  U  -   U  -  
Hunyadnak gyermeke;
 U  -  -    -  U U 
A kard lesz az nekem,
U  -    U   -   U -   
Mi néked az eke."
 U  - U  U  U U  
A

A

B

B

C

C

D

A

A

E

E

F

F

A

A

 9

9

6

6

9

9

6

9

9

8

8

9

9

9

9

A

B

C

D

C

D

 13

12

13

13

12

12

A

B

B

C

C

 6

8

8

6

6

A

A

B

B

 9

9

6

6

^ Páros rím
A

B

C

C

D

D

E

E

C

C

F

F

D

D

G

C

H

C

I

C

J

E

E

C

C

C

 9

9

8

8

9

9

8

8

8

8

9

9

9

9

9

6

9

6

9

9

6

6

6

6

6

6Alliteráció

Alliteráció