Kisfaludy Atala Felelet egy kérdésre című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Az én bánatom
U  -   - U -  
Végtelen, mély, mint a tenger,
 -  U -    -     -   U  -  -   
S mint ez, gyöngyöket terem.
   -   -     -   U -   U -   
Szemeimbe nem csal könyet,
  U U-  U  -    -   U  -   
Mert könyemből dal leszen.
 -    U  -  -   -   U  U   

 
Az én örömöm
U  -  U U U 
Oly tündöklő, oly sugárzó,
-    -  -  -  -    U -  -  
Mint a csillagfényes ég.
 -   U   -  -  -  U  -   
S néma, mert benn bú, köny és dal
   - U   -    -    -   U   -   -  
Mind mosolylyá változék.
 -    U -    -  -  U -  
A

B

B

C

B

 5

8

7

8

7

A

B

C

D

E

 5

8

7

8

7

Alliteráció