Győry Vilmos Mese című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Mesebeli kis királyhoz
 U U U U  -   U -   -  
Betévedt egy kis leány,
 U - -   -    -   U-    
Hogy az éppen ozsonázott
 U   U  -  U  U  U - -   
Tulipános udvarán.
 U U - U  -  U -   

  
"Ugy-e szép itt, ugy-e jó itt?
 U   U   -  -    U   U  - -    
Nézz csak ide meg oda,
 -     U  U U  U  U U  
Bársony itt a gyepes udvar,
 -  U   -   U   U U  -  -   
Drágakő a palota.
  - U - U  U U U  

  
Nézd, a libám ezüst tollú,
 -    U  U -  U -    -  - 
Aranyszőrű a cicám;
U -    - - U  U -  
Ugy-e itt maradsz minálunk
U   U -    U -     U - -  
Örökre, te kis leány?"
U -  U   U  -   U-     

  
"Köszönöm a meghivását,
  U  U U  U  -  U - -   
De el nem fogadhatom,
 U -   -   U -  U -   
Szalmatetős kicsi kunyhó
  -  U U -   U  U  -   -
Az a ház hol én lakom."
U  U  -   U  -   U U    

  
"A mi libánk közönséges
 U  U  U -    U -  - -  
S nem aranyos a cicánk:
   U  U U  U  U  U -     
De ott van a két testvérem
 U -    U  U  -   -   - -  
S édes apánk meg anyánk."
  - U  U -    U  U  -     

  
"Ha ölelnek, ha csókolnak
  U U -  -    U   - -  -  
S fejem rájok hajthatom:
   U -   - -   -   U -    
Szalmatetős kicsi kunyhót
  -  U U -   U  U  -   - 
A világért nem adom."
U  U - -    U  U U   
A

B

A

C

 8

7

8

7

A

B

C

B

 8

7

8

7

^ Félrím
A

B

C

D

 8

7

8

7

A

B

C

B

 8

7

8

7

^ Félrím
A

B

A

B

 8

7

8

7

^ Keresztrím
A

B

C

B

 8

7

8

7

^ Félrím
AlliterációAlliteráció

AlliterációAlliteráció