Rudnyánszky Gyula Te türelem, te jóság... című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Te türelem, te jóság!
 U  U U -    U  - -   
Te kedves, drága, szép!
 U  -  -     - U    -  
Utamban te a rózsát
U -  -   U U  -  -  
Könnyekkel öntözéd.
 -   -  U  -  U -   

  
Te életem derűje!
 U - U -   U - U  
Te hűséges, te szent!
 U  - - -    U   -    
Neved minden betűje
 U -   -  -   U - U
Ezer áldást jelent.
U U  -  -    U -    

 
Oh, légy ezerszer áldva
-    -   U -   U  -   U 
Szivem bűbájosa!
  U -   - - U U  
Szerelmed tavaszára
  U -  -   U U  - U 
Ne jöjjön tél soha!
 U  -  -   -   U U 
A

B

A

C

 7

6

7

6

A

B

A

B

 7

6

7

6

^ Keresztrím
A

B

A

B

 7

6

7

6

^ Keresztrím