Jékey Aladár Tavaszunk kérdez című versének elemzése

RitmusképletSzótag
Itt vagyok, ime!
-    U  U   U U  
Fekete fákban
 U U U  -  -  
Duzzad a zöld ér.
 -  U  U  -   -   
Hát a piros vér
 -  U  U -   -  
Mért, hova foly még?
 -     U U  -    -   

  
Jőnek a lányok,
 - U  U  -  -   
Szomorú lányok
  U U -  -  -  
vágni a rögöt.
 -  U U  U -   
Hát a fiak hól,
 -  U  U-   -   
Mit, kinek ásnak?
 -    U U  -  U   

  
Messze mezőn, jaj,
 -   U  U -    -   
Sok a keresztfa,
 U  U  U -    U  
Fekete, holt fa.
 U U U   -    U  
Hát az az erdő
 -  U  U  -  - 
Nőhet-e égig?
 - U  U - U   

  
Hát az az erdő,
 -  U  U  -  -  
Fekete erdő
 U U U -  - 
- Szólj Tavasz-Isten! -
    -    U U   -  -     
Lehet-e létünk
 U U  U  - -  
Eltemetője?
-  U U - U 
 5

5

5

5

55

5

5

5

55

5

5

5

55

5

5

5

5

Alliteráció

Alliteráció

Alliteráció