Samarjay Károly Emlékezet című versének elemzése

RitmusképletSzótag
Itt rebegett oly
-    U U -   U  
Édesen ajka,
- U U  -  U  
Bús szemem itten
 -    U U  -  -  
Csünghete rajta
  -   U U  -  U 
Hónapokig.
 - U U U   

  
Szende szemének
  -  U   U - -  
Tűzsugarában
 -  U U - U 
Olvada lelkem,
-  U U  -  -   
S szép mosolyában
    -   U U  - -  
Veszni tudék.
 -   U  U -   

  
Hajh! de azóta
 -     U U - U
Elhagya minden,
-  U  U  -  -   
Csak magam űlök
  -   U U  - U 
E gyepen itten
U   U U  -  -  
Némabusan.
 - U U U   

 
A csalogány eljött
U   U U -   -  -  
a tavasszal
U  U -   -  
Kérdeze zengő,
 -  U U  -  - 
Árva panasszal
-  U  U -   U  
"Hol van a lány?
  -   U  U  -    

  
Hol van a lány, ki
 -   U  U  -     U 
Véled enyelgett?
 - U  U  -  -    
Néha kilestem
 - U  U -  U 
Éji szerelmed
- U   U -  U 
E lugoson.
U  U U U   

  
Hol van a lány, ki
 -   U  U  -     U
Évek előtt itt
- U  U -   -   
Fürteiden át
 -  UU U  -  
Gyönge virágait
  -  U  U - U-  
Játszva füzé?
 -    U  U -  

  
Hol van a lány, kit
 -   U  U  -     -  
Csókba fürösztél,
  -  U  U -   -   
Míg örömedben
 -  U U -  U 
Úszva könyeztél,
-   U  U  -  -   
Hol van a lány?"
 -   U  U  -    
 5

5

5

5

45

5

5

5

45

5

5

5

46

4

5

5

45

5

5

5

45

5

5

6

45

5

5

5

4Alliteráció