Garay János Magyar hölgy című versének elemzése

RitmusképletSzótag
Magyar hölgynek születtél,
 U  -   -    -    U -  -  
Áldd érte sorsodat!
-    -  U  -  U -   
Magyar hölgynek születni,
 U  -   -    -    U -  U  
N agy és szép gondolat.
  U   -    -   -  U U  
Oh hölgy, ki azt megérted,
-   -      U -    U -  -   
Mi szép vagy és mi nagy!
 U   -   U   -   U  -    
Rendeltetés az égből,
 -  -  U -  U  -  -  
A földön áldva vagy.
U  -  U  -   U  U    

  
Szépnek teremte isten,
  -  -   U -  U -  -   
Mert hölgynek alkota
 -    -    U  -  U U 
Virág a hölgy, az élet
 U -  U  -     U  - -  
Szépsége, illata;
  -  - U  -  U U  
Gyöngy, drága s ritka gyöngy ő
  -       - -    -  U   -    -
A szívnek tengerén,
U   -  -   -  U -   
Szelíd és tünde csillag
  U -  -   -  U   -  U 
A szerelem egén.
U   U U U  U -   

  
De te midőn születtél,
 U  U  U -    U -  -   
Két hívatást nyerél:
 -   - U -     U -   
A hölgyét s honleányét,
U  -   -     -  U-  -   
Mert hölgy s magyar levél, -
 -    -       U  -   U -     
Te néked szebb, dicsőbb tért
 U  - -    -     U  -    -   
Szabott a végezés;
  U -   U  - U -   
Születni és szeretni -
  U -  U -    U -  U   
Magyar hölgynek kevés!
 U  -   -    -   U -   

  
Te egy alvó hazának
 U U   -  -  U - -  
Lányáúl születél,
 -  --    U U -   
Fölébredő nemzetnek
 U -  U -  -  -  U 
Anyjává tétetél;
-   - -  - U -   
Mit érne tündökölnöd
 U  -  U  -  U -  U 
Egy büszhödt tó fölött?
-    -   -    -  U -    
Mit, szép virágnak lenned
 -     -   U -  -   -  -  
Gyász sirhalmok között?
  -    -  -  -   U -    

  
Te néked korcs apákat
 U  - -   -    U - -  
Jutott, ébreszteni,
 U -    -  -   U U  
Hazádnak tűzhelyéhez
 U -  -   -  U  - -  
Férjed tériteni,
 -  -   - U U U  
S szived lángjába mártván
    U -   -   - U  -   -  
Vezér szövétneked,
 U -    U -  U -   
Hazád szeretetére
 U -    U U U - U 
Nevelni gyermeked.
 U -  U   -  U U   

  
Hogy légyen, a mi nincsen,
 -    -  U   U  U  -   U  
Egység e bús hazán;
-   -  U  -   U -   
Minden magyar, mi nem volt,
 -  -   U  -    U  -   -    
Csak honfi, honleány, -
  -   -  U   -  U-      
Hogy egy gyürűvé forrjon
 U   -     U - -  -   U 
Árpádnak nemzete!
-  -  -   -  U U  
S e szép arany gyürűben
  U   -  U -     U - U 
A gyémánt gyöngye - te!
U   - -     -   U    U  

  
Magyar hölgynek születtél,
 U  -   -    -    U -  -   
Tedd hívatásodat!
 -    - U - U U  
Egy hon nemtője lenni,
-    -   -  - U  -  U  
Mi szép egy gondolat!
 U   -  -    -  U U  
Oh hölgy, ki ezt betöltéd,
-   -      U -    U -  -   
Mi szép vagy és mi nagy!
 U   -   U   -   U  -    
Rendeltetés az égből,
 -  -  U -  U  -  -  
A földön áldva vagy.
U  -  U  -   U  U   
 7

6

7

6

7

6

7

67

6

7

6

7

6

7

67

6

7

6

7

6

7

67

6

7

6

7

6

7

67

6

7

6

7

6

7

67

6

7

6

7

6

7

67

6

7

6

7

6

7

6

Alliteráció

Alliteráció