Petrőczy Kata Szidónia Más. Apácza Notára című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Mi lehet világba már annál nagyob kín
 U  U -   U -  U  -  -  -   U  -   -  
Mint az szívnek gyötrelme
 -   -    -  -    -  -  U 
Ki magával nem bír czak ohajt könyvezvén
 U  U - -   -   -    U  U -    -   -  - 
Ujul sebe sérelme.
U -   U U  - -  U 
Usz sűrő könyveim mint Tenger habjain
-    - -  -   U-   -    -  -   -  U-  
Jaj nintsen segedelme.
 -   -   -   U U -  U  

  
Minden felől iri nyillja bánatinak
 -  -   U -  U U   -   U  - U U U 
Oh mint jaigatya sebét
-   -    UU U  U  U -  
Nintsen reménségbe szomorúságinak
 -   -   U -  -  U   U U - - U U 
Érhesse immár végét
-  -  U -  -   - -  
Mert reá todulnak szüntelen harczolnak
 -    U-  U -  -    -  U -   -   -  -  
S nem várja könyebségét.
   -   -  U  U  -  - -   

  
Szerencsétlenségnek boldogtalan czéllja
  U -   -  -  -  -   -  -  U -    -   U
Az bús háborodot sziv
-   -   - U U -    U 
Az ki sok sebeit jaigatva számlállja
-   U  -   U U-   UU -  U   -  -   U 
Mert nem állandó `s hív
 -    U  -  -  -     -  
Kinczével kinállja hogy veszélj talállya
 -   - -   U -   U  -    U  -    U -   U 
Szüntelen ellen vív.
  -  U U  -  -   -   

  
Ha tettet is néha kinnjait tagagya
 U  -  U  -   - U  -   U-   U U  U 
De el nem titkolhatya
 U -   -   -  -  U  U
Ajaka mosolyog de még is más tugya
U U U  U U  -   U  -  -   -   U  U 
Szívibe fül bánatya
  - U U  -   - U  U 
Magát halni hagya mint virág ha ragya
 U -   -  U  U  U  -    U -   U  U  U 
Veri és elhulattya.
 U U -  -  U -   U  

 
Oh én boldogtalan nékem is ez sorsom
U  -   -  -  U -   - U  U  -   -  -  
Jai jai sebem fájdalmi
 UU  UU  U -   -  -  U 
Bánatim sokságát jelentik ritmusim
 - U -   -  - -   U -  -   -  U -  
Jai jai szívem kinnyai.
 UU  UU   - -   -   UU  
Világba nints másom igy kinlódó társom
 U -  U  -     - U  -    -  - -  -  -  
Jai jai szívem gyötrelmi
 UU  UU   - -    -  -  U 

 
És hogy meg nem szánnja senki panaszimot
-   -    -   -    -   U  -  U  U U  U -  
Jai fái szomorú szívem.
 UU  -U   U U -   - -   
Csak néked Úr Isten szörnyű fáidalmimot
  -   - U  -  -  -    -   -  -U -  U -  
Jelenti meg bús fejem
 U -  U  -   -   U -  
Mostan panaszimot rövid ritmusimot
 -  -   U U  U -   U -   -  U U -  
Könyves szemmel végezem.
 -   -    -  -   - U U  
A

B

C

B

A

B

 12

7

12

7

12

7

A

B

A

B

C

B

 12

8

12

7

12

7

A

B

A

B

C

B

 12

7

13

7

12

6

A

A

B

A

A

A

 12

7

12

7

12

7

A

B

C

B

A

D

 12

9

12

9

12

9

A

B

A

B

A

B

 12

9

13

7

12

7Alliteráció

Alliteráció

AlliterációAlliterációAlliteráció

Alliteráció

Alliteráció