Gyóni Géza Szép Ernő levelére című versének elemzése

RitmusképletSzótag
Ó kedves gyógyszeres,
-  -  -    -    U -   
Ki jószagú boltodban
 U  -  U -  -  -  U 
A szavak olaját
U   U U  U U -  
Kevergeted vigyázva,
 U -  U -   U  -  U  
Hüsítő balzsamod,
 U - -  -   U -   
Mit jószivű voltodban
 -   -  U -  -  -  -  
Szibériába küldtél,
  U - U- U  -   -  
Elért e nagy kórházba.
U -   U  -    -  -  U  

 
Ó irgalmas barát,
- -  -  -   U -   
Ha látnád, hogy kapott
 U  -  -    -    U -   
Szivéhez itt a bánat
  U - U  -   U  - U 
Ezernyi szélütöttje;
U -   U   - U -   U  
Honvágy betegje,
 -  -    U -  U 
Akiknek balzsamod
U -  -   -   U -  
Friss vért s hitet varázsolt
  -    -      U -   U -  -  
Elernyedett erökbe.
U -   U -   U -  U  

 
Ó irgalmas barát,
- -  -  -   U -   
Ha láttad volna, mely
 U  -  -   -  U   -   
Jólesőn nyujtózkodtak
 - U -    -  -  -  -  
Pár jó szód olajától, -
 -   -   -  U U - -     
Mint pusztuló liget
 -    -   U -  U -  
Lecsüggedt gallyai,
 U  -  -    -   UU  
Miken aszály után
 U U  U  -   U -  
Végig zuhog a zápor.
 - -   U U  U  - U   

  
S ki nem bírt közülök
   U  -   -    U U -  
Pokolnyi bánatával
 U -   U  - U - -  
S a halál hűvösébe
  U  U -   - U - U 
Könyörögve kéredzett el:
 U  U -  U  - U  -   U   
Úgy aludt el, szivén
-   U -   -     U -  
Lágy szavad olajával,
 -     U U  U U - -   
Mosolyogva, mint a hivő
 U U  -  U   -   U  U -
Az utolsó kenettel.
U  U -  -  U -  U  
 6

7

6

7

6

7

7

76

6

7

7

5

6

7

76

6

7

7

6

6

6

76

7

7

8

6

7

8

7Alliteráció

Alliteráció

Alliteráció