Rudnyánszky Gyula A csüggedés órájában című versének elemzése

RitmusképletSzótag
Születni bűn, születni átok: 
  U -  U  -     U -  U - -    
Tanuld meg, ember, ezt!
 U -    U   -  U   -   
Az Isten ellen vét az ember
U  -  U  -  -   -  U  -  -  
Mindjárt, hogy élni kezd.
 -   -     U   -  U  -   
És aztán teljes élete
-  -  -   -  U  - U U 
Vezeklés, bűnhödés:
 U -  -    -  U -    
Legelső boldog napja az,
 U -  -  -  -   -  U U  
Amelyen sírja kész.
U U  -   -  U  -    

  
Porbul lesz s ég felé törekszik,
 -  -   -     -   U -  U -   U  
Ezért oly átkozott!
U -   U   -  U -   
Amit elér, mind semmi csak, mert
U U  U -    -    -  U   -    -   
Magával bűnt hozott.
 U - -   -    U -   
A lelke szebb világ után
U  -  U   -    U -  U - 
Epedhet botorul:
U -  -   U U U   
Akármilyen magasra száll,
U -  U  -   U -  U   -    
Megint a porba hull!
 U -   U  -  U  -    

  
Legjobb, ha önzőn, hízva, bambán
 -  -     U -  -    -  U   -  -  
Lerágja életét,
 U -  U - U -   
Mint a mohó selyembogár a
 -   U  U -  U  -  U -  U 
Szederfa levelét.
  U -  U  U U -   
Legjobb, ha féreg maga is,
 -  -     U  - -   U U U  
A föld hitvány fia;
U  -    -  -    UU  
Bolondság Ikarusz gyanánt
 U -   -  U U -     U -   
Szárnyakra vágynia!
  -   -  U  -   UU  

 
Óh áldott, aki mint az állat,
-  -  -    U U  -   U  -  U  
Ösztön szerint halad;
-   -    U -    U -   
Kit nem gyötör hit, álom, érzés,
 -   -    U -   U   - U   -  -   
Nem csüggeszt gondolat!
 -    -  -     -  U -   
Nem kérdi kétkedőn, mi jobb:
 -   -  U  -  U -    U  -    
Örök-élet?... halál?
U U  - -       U -   
Csak jár, miként az óra-gép,
  -   -    U -   U  - U  -   
S egyszer aztán megáll...
  -    U  -  -   U -     
 9

6

9

6

8

6

8

69

6

9

6

8

6

8

69

6

9

6

8

6

8

69

6

9

6

8

6

8

6

Alliteráció