Lithvay Viktória Rónaságon című versének elemzése

RitmusképletSzótag
Rónaságon álló
 - U - U  -  - 
Terebélyes tölgyfa
 U U -  -   -    U 
Mindig nő, ágait
 -  -   -  - U-  
Mind messzebbre nyújtja.
 -    -   -   U   -   U  

  
S minél magasbra nő,
   U -   U -   U  - 
Annál nagyobb árnya,
-  -   U  -   -   U 
Annál több madár száll
-  -   -    U -    -   
Dalolni reája.
 U -  U  U- U  

  
Forró szerelmem is
 -  -   U -  U  -  
Minél nagyobbra nő,
 U -   U  -   U  - 
Annál több búja van,
-  -   -    - U  -   
S ajkimra több dal jő.
  -  -  U  -    -   - 
 6

6

6

66

6

6

66

6

6

6

AlliterációAlliterációAlliterációAlliteráció