Móra Ferenc Szerelmes levél című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Innen a hajnalon, éjfelen már túlról,
-  U  U  -  U U   -  U -   -   -  -   
Levelem indítom Nádaskeresztúrról,
 U U U  -  - -   - -  U -   -  -  
Úri biró lánya, kerti rózsaszála,
- U  U -  -  U   -  U  -  U  - U  
Csengetyűző szivü Kerezsi Kalára.
  -  U  - -   U U  U U  U  U - U 
A fő cenz urakat kérem igen nagyon,
U  -  -   U U -   - U  U -   U  U  
Ezen levelemet erisszék szabadon.
U -   U U U U  U -   -    U U U  
Ezüsthasú felhőn pávagalamb vigye
U -   U -  -  -   - U U -    U  U 
Permia-országnak kellős közepibe,
 -  UU -   -  -   -  -   U U U U 
Egy öregasszonynak adja ott kezibe,
U   U U -   -   U  -  U -    U U U  
Hajnalhasadáskor ejtse kebelibe,
 -  -  U U -  U  -   U  U U U U  
Mikor a naprózsa nyílik, nyiladozik,
 U U  U  -  -  U   - -     U U U -   
Minden levelirül harmat hulladozik...
 -  -   U U U -   -  -   -  U U U     

  
Sok orosz rabokat hoztak a falunkba,
 U  U -    U U -   -  U  U  U -   U 
Egy jutott belőlük kerek udvarunkba.
-    U -    U - -   U U  -  U -   U  
Mint a citrusfáé, olyan a növése,
 -   U  -  -  --  U  U  U  U - U  
Mint a mosott égbolt, szeme nevetése.
 -   U  U -   -  -      U U  U U - U  
Piros az orcája, göndör haja selyme,
 U U  U  -  - U   -  -   U U  -   U 
Apámhoz, anyámhoz nagy az engedelme.
U -  U   U  -  -   U   U  -  U -  U 
Iván nevezetű, ugyan most már Jani...
U -   U U U -  U  -   -    -   U U    
Halálos holtomig igy fogom mondani.
 U - -   -  U U  -    U -   -  U U  
Nagy főkapitányok akármit végeznek,
 -    - U U -  U  U -  -   - -  -   
Már ebben az egyben semmit se tehetnek:
 -  -  U  U  -   -   -  -   U  U -  -    
Sok nagy seregeket még elveszejthetnek,
 -   -    U U U -   -  -  U  -   -  -   
Szerelem hatalmán erőt nem vehetnek.
  U U -   U -  -  U -   -   U -  -   
Vissza nem adhatom rabul ejtő rabom:
 -   U  U  -  U -   U U  -  -  U U   
Érte szülőjének magam ajánlhatom.
-  U   U - - -   U U  U -   U U   

 
Irja meg: kellek-e, irja meg: eljön-e,
-  U  -    -  U  U  -  U  U   -  U  U  
Mátka-koszorúval hozzánk beköszön-e,
 -  U  U  U - -   -  -    U U  U  U  
Menyasszonyi fátylam virággal tűzködni,
 U  -   U  U  -   -   U -  -   -  -  U  
Kalász-szín hajamból kerek kontyot kötni?
 U -     -   U -  -   U -   -   -   -  U  
Ha előbb nem lehet, buzaaratáskor,
 U U -    -   U -    U UU U -  -   
Ha akkor se lehet, szőlőtakaráskor
 U -  -   U  U -     - - U U -  -  
Mikor vége lesz majd Isten haragjának,
 U -   - U  -    -   -  -   U -  - -   
Nagy főkapitányok akit indítának.
 -    - U U -  U  U U  -  - - U  
Addig pedig vagyok úri biró lánya,
-  -   U -   U  U  - U  U -  -  U  
Szellőtül is őrzött bimbós majoránna,
  -  - U  U  -  -    -  -   U U -  U 
A rabkatonának szivbeli gyürüsse -
U  -  U U - -    -  U U   U -  U  
A kezemet addig nem fogja meg ő se.
U  U U U  -  -   -   -  U  U  -  U  

  
Vidd el, pávagalamb, vidd el levelemet,
 -   -    - U U -     -   -   U U U -   
Permia-országból hozz is feleletet.
 -  UU -   -  -   -   -   U U U -   
Ha örömet hozol, fényes délbe hozzad,
 U U U -   U -    -  -   -  U  -  -   
Meg ne álljál vele kilenc ország hosszat.
 -   U -   -   U U  U -   -   -   -   -   
Ha bánatot hozol, lassítsd a jövésed,
 U  - U -   U -    -  -    U  U - U  
Esti harangszókor legyen érkezésed,
-  U  U -    - -   U  U  -  U - -   
Mikor a naprózsa összecsukorodik,
 U U  U  -  -  U -   U  U U U -   
Minden leveliről vércsepp hulladozik.
 -  -   U U U -   -   -    -  U U U  
A

A

B

B

C

C

D

D

D

D

E

E

 12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

E

E

F

F

 12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

A

A

B

B

C

C

D

D

D

D

E

A

 12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

A

A

B

B

C

C

D

D

 12

12

12

12

12

12

12

12

^ Páros rím


AlliterációAlliteráció

Alliteráció

AlliterációAlliteráció