Reményik Sándor Levél a györgyfalvi leánykonferenciáról című versének elemzése

RitmusképletSzótag
"Egy ifjúsági konferencián,
 U   -  - - U  -  U -  U-   
Reggel, korán,
 -  -    U -  
A földön ülve,
U  -  U  -  U  
Térdemre fektetve a Bibliám,
 -  -  U  -  -  U U  -  U-  
A Biblián
U  -  U-  
(Amíg szunnyadnak még a többiek)
 U -    -   -  -   -  U  -  UU  
Írom Magának ezt a levelet.
- -   U - U  -   U  U U -   
Hogy tudja:
 -    -  U   
Városunk határán e kis falucska
 - U -    U - -  U  -   U -   U 

  
Most
 -  
Isten tanyája lett.
-  -   U  - U  -    
Zsoltárok szállnak, versek zengenek.
  -  - -    -   -    -  -   -  U U  
A Magasságos beszédeivel
U  U -  - -   U  - UU -  
Csordultig a szívünk,
  -  -  U  U   - -    
S akarva-nem-akarva
  U -  U  U  U -  U 
Maga is itt imádkozik velünk,
 U U U  -   U -  U -   U -    
Míg alacsony szemöldökfa alatt,
 -  U U  -     U -  -  U U -    
Kis ablakokon az ég benevet..."
 U  -  U U U  U  -   U U U      

  
Megkaptam és elolvastam mohón,
 -  -  U  -  U -  -  -   U -   
Nem egyszer ezt a kedves levelet,
 U  -    U  -   U  -  -   U U U  
Ezt a kedves,
-   U  -  U  
Ezt a kemény erdélyi levelet.
-   U  U -   -  -  U  U U U  
És a sorok:
-  U  U U   
Apóbetűs asszonysorok
U - U -  -   -   U U 
Úgy zengtek, mint a reformátorok,
-    -   -    -   U  U -  - U -   
Hajdan,
 -  U  
Üldöztetések irtó idején.
-  -  U - U  -  - U U -   
Valami nagy, végső népi remény
 U U U  -     -  -  - U  U -  
Izzott fel a sorok között ragyogva,
-  -    U  U  U -   U -    U  -  U  
Valami múlhatatlanba-fogódzás:
 U U U  -  U -  -  U  U -  -    
"Tebenned bíztunk eleitől fogva!"
  U -  -   -  -   U UU -   -  U   

 
Én Istenem, tedd hát, ha teheted:
-  -  U -    -    -    U  U U U    
(Míg szunnyadnak,
  -    -   -  -   
Szunnyadnak a ránk bízott többiek)
  -   -  U  U  -    - -    -  UU  
Úgy írjuk mi is minden dolgainkat,
-   -  -   U -   -  -   -  U-  -   
Mi: otthon-maradt pennaforgatók,
 U  -   -   U -    -  U -  U -   
Mint az a lélek azt a levelet.
 -   U  U  - U  -   U  U U U  
Olyan egyszerűn, olyan igazán,
U  U  -    U -   U  U  U U -   
Túl bölcselkedésen, politikán,
 -   -   -  U - -    U U U -  
A puszta földön ülve,
U  -   U  -  U  -  U  
Reggel, korán,
 -  -    U -  
A térdünkre fektetett Biblián.
U  -  -   U  -  U -    -  U-  
 10

4

5

10

4

10

10

3

111

6

10

10

6

7

10

10

1010

10

4

10

4

8

10

2

10

10

11

11

1110

4

10

11

10

10

10

10

7

4

10

Alliteráció

Alliteráció